Varne ceste Članek

Kako pogosto prečkate nezavarovan železniški prehod?

Objavljeno: julij 2019
Čas branja: 5 minut

Nivojski prehodi čez železniško progo so na lokalnih cestah še zlasti nevarni tam, kjer so označeni le z andrejevim križem. Takih prehodov je v Sloveniji več kot 400, nesreče na njih pa imajo običajno hude posledice.

Opozorilni sistemi COPS@rail s svetlobno signalizacijo na takih odsekih dodatno opozarjajo voznike, da je potrebna previdnost.

Fotografija enote sistema COPS@road postavljenega pred železniškim prehodom.

Nepoznavanje ceste, slabša vidljivost zaradi vremenskih razmer, hitenje, utrujenost in nepazljivost ter tudi navajenost na vsakodnevno pot so razlogi, ki na pasivno zavarovanih železniških prehodih pripeljejo do nesreč. Z dobro opazno prometno signalizacijo pred prehodi lahko na mnoge teh dejavnikov vplivamo in tako zagotovimo večjo varnost tako voznikov kot tudi udeležencev v železniškem prometu. To še posebej občutijo v lokalnih skupnostih, kjer prebivalci vsak dan uporabljajo take prehode in so zato tudi vsak dan izpostavljeni nevarnosti. Zavarovalnica Triglav je zato podprla postavitev opozorilnih sistemov COPS@rail in izmerjene hitrosti pred opremljenimi prehodi kažejo spodbudno sliko.

Prehodi so z opozorilnimi sistemi zdaj opaznejši

Fotografija enote sistema COPS@road pred železniškim prehodom.

Vsaka enota sistema COPS@rail vsebuje senzorje, kontrastno tablo in rumene utripalnike. Na vsakem prehodu sta postavljeni dve enoti sistema, in sicer na vsaki strani prehoda ena.

Delovanje sistema COPS@rail je usmerjeno v opozarjanje voznika na nevarnost, ki je ne pričakuje oziroma jo je morda spregledal:

  1. Sistem zazna vozilo, ki se približuje po cesti, in ga z utripalniki opozori na potencialno nevarnost ob prečkanju železniške proge.
  2. V primeru, da vozilo, ki ga je sistem zaznal, med približevanjem tabli ne upočasni, ga začne opozarjati s povečano frekvenco utripanja. Sistem namreč poleg bližanja vozila zaznava tudi njegovo hitrost.

»Sistemi COPS@rail poudarjajo nivojski prehod in hkrati voznike opozarjajo na zaustavitev in previdnejše prečkanje železniške proge ter na podlagi podatkov o prometni statistiki, ki jih enote sistema beležijo, omogočajo nadaljnje ukrepe za povečanje varnosti in optimizacijo prometnega režima.«

Peter Korun iz podjetja COPS systems

Povprečen voznik ob tabli zmanjša hitrost za 17 %

Voznik, ki je na železniškem prehodu pozoren, bo pred njim upočasnil. Hitrost vozila, ki se bliža železniškemu prehodu, je zato izredno pomembna za varnost. Leta 2018 smo na treh nivojskih prehodih merili hitrosti vozil pred namestitvijo opozorilnih sistemov COPS@rail in po namestitvi. Merilne enote so bile postavljene na 6 mestih, po ena enota na vsaki strani prehoda, merili smo 24 ur 7 dni na vsakem posameznem prehodu.

Da so opozorilni sistemi še kako potrebni, so pokazale tudi meritve največjih hitrosti vozil pred nezavarovanimi prehodi, ki so bile izredno visoke. Najvišja hitrost, izmerjena s »skrito« opremo pred postavitvijo sistema COPS@rail, je znašala kar 65 km/h 50 metrov pred prehodom. Po postavitvah sistemov COPS@rail smo zabeležili kar 38-odstotno skupno zmanjšanje maksimalnih hitrosti vozil pred prečkanjem železniških tirov na vseh treh prehodih.

Grafika prikaza povprečja maksimalnih hitrosti 50-100 metrov pred različnimi prehodi, kjer so bili postavljeni opozorilni sistemi COPS@road.
Grafika prikaza povprečja maksimalnih hitrosti 50-100 metrov pred različnimi prehodi, kjer so bili postavljeni opozorilni sistemi COPS@road.

Izpostaviti velja, da se je na posameznem prehodu po postavitvi sistema COPS@rail maksimalna povprečna hitrost znižala tudi za 50 %, kar na primer znaša povprečno 27 km/h iz obeh strani na prehodu v Kamniku. To nakazuje, da so vozniki s pomočjo delovanja sistema COPS@rail v obliki poudarjenega stop znaka zaznali potencialno nevarnost približevanja nevarni prometni točki in prilagodili svojo hitrost.

Grafika prikaza meritev povprečnih hitrosti 50-100 metrov pred različnimi prehodi, kjer so bili postavljeni opozorilni sistemi COPS@road.
Grafika prikaza meritev povprečnih hitrosti 50-100 metrov pred različnimi prehodi, kjer so bili postavljeni opozorilni sistemi COPS@road.
Grafika prikaza meritev povprečnih hitrosti neposredno pred različnimi prehodi, kjer so bili postavljeni opozorilni sistemi COPS@road.

Sistemi COPS@rail so del dolgoletnega prizadevanja za prometno varnost

Aktivnosti postavitve opozorilnih sistemov COPS@rail potekajo v okviru vseslovenskega projekta Zavarovalnice Triglav in partnerjev »Skupaj za prometno varnost«. Prek projekta Zavarovalnica Triglav že več let dviguje varnost na slovenskih cestah s sofinanciranjem sistemov za preprečevanje najpogostejših vzrokov prometnih nesreč. Z inovativnimi sistemi COPS@road smo najprej uredili nekaj prometnih točk, na katerih so udeleženci v prometu izpostavljeni najhujšim poškodbam.

Naš cilj je bil povečati varnost na nevarnih cestnih odsekih – križiščih, podvozih, mostovih in drugih lokacijah po Sloveniji.

Fotografija iz lokalne skupnosti ob postavitvi sistema COPS@road.

Ko smo zaznali, da so bili cilji po zmanjševanju nesreč na teh odsekih dejansko doseženi, smo se odločili za dodatne aktivnosti za zagotavljanje prometne varnosti in tako leta 2018 v sklopu projekta dodali še opozorilne sisteme COPS@rail, ki bodo za izboljšano varnost poskrbeli na cestnih odsekih, ki prečkajo železniško progo in so pasivno zavarovani z andrejevim križem. Naše poslanstvo tako ostaja zmanjševanje prometnih nesreč z minimalnimi posegi v infrastrukturo ter povečanje prometne varnosti v cestnem in železniškem prometu.

Aplikacija DRAJV

Z aplikacijo DRAJV lahko spremljate, kako varno res vozite.

»Trudimo se izboljševati varnost na različnih cestnih odsekih in s tem pripomoči k zmanjšanju tveganja za prometne nesreče. V okviru projekta Skupaj za večjo prometno varnost smo v Zavarovalnici Triglav podprli postavitev sistemov COPS@road na nevarnih cestnih odsekih in COPS@rail na cestnih odsekih, ki prečkajo železniško progo, zavarovano zgolj z andrejevim križem.

V letu 2019 je z obojimi zavarovanih že 48 cestnih odsekov. V največji slovenski zavarovalnici tako skladno s svojimi skoraj 50 vrednotami, med katerimi sta v ospredju varnost in odgovornost, aktivno prispevamo k zmanjševanju prometnih nesreč na točkah, kjer so udeleženci v prometu izpostavljeni hudim poškodbam. «

Matej Ferlan, izvršni direktor za škode premoženjskih zavarovanj, junij 2019

V Sloveniji je prek 400 pasivno varovanih železniških prehodov

Fotografija lokomotive vlaka na železniški progi.

V letu 2017 se je po podatkih slovenske policije na železniških prehodih zgodilo 24 prometnih nesreč. V njih so štiri osebe umrle, tri so se huje in pet oseb lažje telesno poškodovalo. V letu 2018 pa je bilo prometnih nesreč na železniških prehodih 26, a so se vse končale brez smrtnih žrtev. Dve osebi sta se huje in 4 lažje osebno poškodovale.

Vzroki nesreč so največkrat neustrezno ravnanje voznikov ob prečkanju železniških prehodov, neupoštevanje prometne signalizacije in morebitne slabše vremenske razmere. Med vsemi nesrečami izstopajo nezgode na pasivno zavarovanih nivojskih prehodih lokalnih cest prek železniških prog, ki so označeni le z andrejevim križem. Tovrstnih prehodov je v Sloveniji več kot 400.

Za postavitev posameznega sistema COPS@rail večja gradbena dela niso potrebna. Zagotoviti je potrebno le nosilni steber ustreznega premera. Priklop sistema se lahko izvede na neodvisno napajanje na sončno energijo ali na električno omrežje, če je to v bližini. V obeh primerih je sistem opremljen z baterijo, ki zagotavlja delovanje sistema v primerih izpada primarnega vira napajanja.

Osebna izkaznica programa

  • Program: Namestitev opozorilnih sistemov COPS@rail
  • Partnerji projekta: COPS systems, slovenske občine
  • Trajanje aktivnosti: od leta 2016
  • Vodja programa pri Zavarovalnici Triglav: Ana Cergolj Kebler, Upravljanje družbene odgovornosti

Oznake članka: avtomobilisti, motoristi, preventiva

Kaj delamo za varnejše ceste?

Zavarovalnica Triglav predstavlja: Velikani vožnje

Zakaj so starejši vozniki velikani vožnje in zakaj jih spoštujemo? Kako doživljajo promet nekoč in danes? In kako pri tem pomagajo naše Osvežitvene vožnje?

Starejši vozniki, preizkusite asistenčne sisteme

V sredo, 12. junija, vas vabimo na brezplačno delavnico v AMZS Center varne vožnje na Vranskem. Spoznali in preizkusili boste asistenčno-varnostne sisteme, ki so v pomoč starejšim voznikom pri varni in udobni vožnji.

Kdo že učinkovito uporablja DRAJV zemljevid in kako?

DRAJV zemljevid pomaga prepoznati nevarne odseke, načrtovati varne poti in raziskovati. Aktivnim državljanom daje orodje za izboljšanje lokalnega okolja.

Prostoferke – odlične voznice, srčne prostovoljke

Spoznajte srčne prostovoljne voznice, ki so v prevozih starejših našle veselje, smisel, družbo in način za ohranjanje vozniške kondicije.

Z DRAJV podatki do varnejših poti

Spoznajte DRAJV zemljevid, ki ponuja povsem nov vpogled v način vožnje slovenskih voznikov in v najpogostejše izzive v prometu.