Varne ceste Situacija

Ali upočasnite vozilo, ko vidite opozorilno tablo?

Objavljeno: julij 2020
Čas branja: 5 minut

Neprilagojena hitrost je bila v letu 2019 drugi najpogostejši razlog za višjo statistiko prometnih nesreč v Sloveniji.

17 % vseh prometnih nesreč, torej 3.152, se je zgodilo zato, ker so udeleženci ali eden od njih prekoračili dovoljeno hitrost. Hkrati pa je bila neprilagojena hitrost najpogostejši razlog za prometne nesreče s smrtnim izidom. V 41 prometnih nesrečah, ki jim je botrovala hitrost, je umrlo 49 udeležencev. Takšna statistika prometnih nesreč kaže, da je umirjanje prometa nujno potrebno. V Zavarovalnici Triglav zato sofinanciramo prikazovalnike hitrosti Vi vozite MHP50, ki pomagajo umirjati promet.

Naglica, ki vedno močneje pronica v vse pore našega življenja, se odraža tudi na cestah. Udeleženci v prometu vse bolj hitijo – ne le vozniki, pač pa tudi pešci. A pri voznikih, predvsem pri voznikih motornih vozil, je hitrost še posebej nevarna, zato je umirjanje hitrosti nujen ukrep za varnost vseh udeležencev v prometu. Ukrepi proti prehitri vožnji lahko voznike kaznujejo ali opozarjajo.

Fotografija policista, ki se pripravlja, da ustavi vozilo.

Ukrepi, ki kaznujejo, so seveda policijske kontrole in radarji. Medtem ko policist lahko za preveliko hitrost izreče kazen ali pa se odloči zgolj za opozorilo, je v primeru radarja postopek dosti bolj jasen.

Če voznik mimo radarja pripelje s preveliko hitrostjo, se posname slika. Edino, kar lahko voznika reši pred kaznijo, je morebiten slab posnetek z nečitljivo registrsko številko. V nasprotnem primeru je plačilni nalog kmalu v nabiralniku.

Ukrepi, ki opozarjajo, pa so na primer prikazovalniki hitrosti, postavljeni na nevarnih odsekih, ki merijo hitrost bližajočih se vozil. Poleg merjenja voznike tudi opozarjajo, kadar so prehitri, in tako znižujejo hitrost na mestih, kjer je to še posebej pomembno.

Nižja hitrost neposredno povezana s številom smrtnih žrtev

Po podatkih Raziskave o dejavnikih, ki vplivajo na varnost cestnega prometa v Sloveniji, ki jo je 2018 objavil Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, bi z zmanjšanjem povprečne hitrosti za dva odstotka vsako leto lahko ohranili do 7 življenj.

Če vidite dvignjen palec, je vaša hitrost primerna

V Zavarovalnici Triglav za zniževanje hitrosti tam, kjer je ta najbolj nevarna, že od leta 2016 sodelujemo s slovenskimi občinami za postavitev interaktivnih opozorilnih tabel Vi vozite, s tehničnim imenom MHP50 podjetja Sipronika. Te voznike opozarjajo na prekoračitev hitrosti v naselju.

Pri današnjem hitrem življenju, avtocestah in dobrih avtomobilih se voznikom 50 km/h pogosto zdi prenizka omejitev. A pregled vpliva, ki ga ima hitrost na udeležence v prometni nesreči, razkrije tehten razlog zanjo. Vprašati se je namreč treba, kaj 50 km/h pomeni v primeru prometne nesreče. Pri hitrosti 50 km/h je udarec vozila na naše telo enak padcu z višine 10 metrov. Pri hitrosti 100 km/h pa je sila udarca enaka padcu z višine kar 40 metrov. To pomeni zelo veliko verjetnost, da bo pešec dobil izredno hude poškodbe ali da trka ne bo preživel.

Aplikacija DRAJV

Z aplikacijo DRAJV lahko spremljate, kako varno res vozite.

Predlagajte cestni odsek!

Tudi v vašem lokalnem okolju poznate kak cestni odsek, kjer bi želeli, da stoji prikazovalnik hitrosti? Pridružite se nam na Facebook strani Vozim se in povejte, kje!

Že manjše znižanje hitrosti je torej ključno za preprečevanje hudih posledic prometnih nesreč. Zato so za umirjanje prometa v naseljih, kjer so pešci najbolj izpostavljeni, prizadevanja za zniževanje hitrosti izjemno pomembna.

Table Vi vozite s prikazom dejanske hitrosti, s katero je voznik pripeljal, pritegnejo voznikovo pozornost in ga hkrati opozorijo na prekoračitev. Gotovo ste jih že videli.

Fotografija prikazovalnika hitrosti Vi vozite.

Vi vozite MHP50 so črne opozorilne table, obkrožene z belo-rdečim trakom, na katerih je rumen napis Vi vozite in digitalni prikazovalnik, ki sproti prikazuje izmerjene hitrosti. Ta deluje s pomočjo vgrajenega mikrovalovnega radarja za merjenje hitrosti vozil. Podatki o hitrostih in številu vozil se hkrati beležijo v notranji pomnilnik, kjer so na voljo za kasnejšo obdelavo. Zbirajo se lahko podatki za daljše obdobje in omogočajo primerjavo različnih dni ali odsekov dni. Tako zbrani podatki omogočajo ugotavljanje vzorcev vedenja voznikov, ki se vozijo mimo tabel, s tem pa tudi prilagajanje dodatnih ukrepov in komunikacije.

»Vozniki najpogosteje navajajo tri razloge za to, da vozijo prehitro: se jim mudi, uživajo v hitri vožnji ali pa tako vozijo iz navade oziroma dolgčasa. S prikazovalniki hitrosti, s katerimi smo zdaj zares spletli razvejano mrežo po vsej Sloveniji, uspešno nagovarjamo tiste, ki so dojemljivi za tovrstne opomnike. Delež prehitrih voznikov se je v tem času na lokacijah, kjer stojijo prikazovalniki, v povprečju znižal za 5 do 7 odstotkov. To je ogromno, predvsem če uspeh štejemo v nesrečah, ki smo jih uspeli preprečiti ali so zaradi upočasnitve blažje. Vzporedno pa ves čas raziskujemo vedenje voznika tako na simulatorju vožnje DRAJV, z opazovanjem, prek aplikacije DRAJV in v dialogu z voznikom. Le tako lahko razvijamo tudi nova orodja, kako nagovoriti še ostale voznike k umirjeni vožnji. Samo če voznika dovolj dobro poznamo in razumemo, lahko doprinesemo k varnejšim cestam.«

Ana Cergolj Kebler, Upravljanje družbene odgovornosti, julij 2020

Na opremljenih odsekih je sedaj tudi za 7 % manj prehitrih voznikov

Fotografija šolarjev ob postavitvi prikazovalnika hitrosti Vi vozite v lokalnem okolju.

V sodelovanju s slovenskimi občinami smo v Zavarovalnici Triglav do leta 2020 podprli postavitev že 68 prikazovalnikov hitrosti Vi vozite. S tem praktično ni voznika, ki se z vsaj enim od njih ne bi srečal, in večina jih potrdi, da vplivajo na njihovo hitrost vožnje.

To kažejo tudi podatki, kjer se primerja odstotek prehitrih voznikov, ko je prikazovalnik ugasnjen, z odstotkom prehitrih voznikov, ko je prikazovalnik prižgan. V letu 2020 je delež prehitrih voznikov v območju izbranih 12 prikazovalnikov hitrosti Vi vozite padel za 7,8 odstotnih točk, medtem ko je na določenih območjih celo več kot 19 odstotnih točk voznikov vozilo počasneje kot sicer. Več o vzrokih za uspeh prikazovalnikov hitrost preberite na portalu Vse bo v redu.

Fotografija šolarjev z likovnimi izdelki, ki voznike opozarjajo na prevelike hitrosti.

Dodatna spodbuda pri umirjanju prehitrih voznikov so tudi najmlajši v določenih občinah, kjer so podatki o hitrostih vidni tudi na računalnikih v šolskih avlah.

Tam lahko podatke spremljajo starši, pa tudi otroci. Slednji nato starše še posebej v območju šol in vrtcev opozarjajo na prehitro vožnjo. Tak primer je prikazovalnik hitrosti v Gostečah. Vzpostavljen sistem predstavlja inovativno in učinkovito rešitev ter je pomembno orodje za analizo podatkov in nadaljnje ukrepe za zmanjševanje hitrosti.

»Kot v večini primerov se je tudi v Gostečah pokazal pozitiven učinek postavitve prikazovalnika hitrosti Vi vozite, saj smo po postavitvi zabeležili občutno znižanje deleža prehitrih voznikov, in sicer za 15 odstotkov. Seveda pa s temi rezultati občina še ne sme biti zadovoljna, številni vozniki na tem odseku še vedno vozijo prehitro.«

Marjan Kržišnik, direktor Sipronike, maj 2018

Osebna izkaznica programa

  • Program: namestitev Opozorilnih tabel Vi vozite
  • Partnerji projekta: Sipronika, slovenske občine
  • Trajanje aktivnosti: od leta 2016
  • Odgovorna oseba pri Zavarovalnici Triglav: Ana Cergolj Kebler, Upravljanje družbene odgovornosti

Oznake članka: avtomobilisti, motoristi, preventiva

Kaj delamo za varnejše ceste?

Kdo že učinkovito uporablja DRAJV zemljevid in kako?

DRAJV zemljevid pomaga prepoznati nevarne odseke, načrtovati varne poti in raziskovati. Aktivnim državljanom daje orodje za izboljšanje lokalnega okolja.

Prostoferke – odlične voznice, srčne prostovoljke

Spoznajte srčne prostovoljne voznice, ki so v prevozih starejših našle veselje, smisel, družbo in način za ohranjanje vozniške kondicije.

Z DRAJV podatki do varnejših poti

Spoznajte DRAJV zemljevid, ki ponuja povsem nov vpogled v način vožnje slovenskih voznikov in v najpogostejše izzive v prometu.

Bi kupili e-skiro svojemu otroku?

E-skiro ni igrača, zato je prav, da starši opravijo tehten premislek pred nakupom e-skiroja za svojega otroka. Preverite osnovne nasvete za lažjo odločitev.