CPP Situacija

Kaj je pokazala akcija Ponovno na izpitno vožnjo 2021?

Čas branja: 10 minut

To poletje smo že tretjič izvedli akcijo Ponovno na izpitno vožnjo. Izkušeni vozniki so svoje ponovne izpitne vožnje opravljali v šestih mestih – v Novi Gorici, Postojni, Murski Soboti, Trbovljah, Krškem in Ljubljani. Preverite, kakšni so bili rezultati letošnjih kandidatov, zaradi katerih vozniških napak kandidati ne bi opravili izpitne vožnje, v katerem kraju so najboljši vozniki in ali so dolgoletni vozniki res  varni vozniki.

Na voljo je bilo 190 prostih mest, ponovno izpitno vožnjo pa je želelo opravljati 825 kandidatov. Žreb je določil srečneže, ki so lahko preverili svoje prometno znanje in sposobnosti. Izbrani vozniki so imeli vozniško dovoljenje v povprečju že 28 let, s čimer se jih večina uvršča med izkušene voznike.

Glede na prejšnja leta smo uvedli tudi nekaj novosti. Poleg običajnih prijav smo letos sprejemali tudi prijave v paru. To pomeni, da sta se dva voznika med seboj pomerila na isti trasi, na koncu pa je učitelj vožnje povedal, kdo je bil boljši. Lahko sta tudi primerjala analizi voženj in ugotovila, kdo ima več cestnoprometnega znanja.

Druga novost pa je bila glavna nagrada. Dva izžrebanca sta doživela nepozabno reli izkušnjo z Rokom Turkom na poligonu na Vranskem.

Kako uspešni so bili letošnji kandidati pri ponovni izpitni vožnji?

Četudi tekma in uspešno opravljene izpitne vožnje niso glavni namen naše akcije, nas vsako leto zanimajo končni rezultati.

Graf: Delež uspešno in neuspešno opravljenih izpitnih voženj
Graf: Delež uspešno in neuspešno opravljenih izpitnih voženj

Danes bi vozniški izpit opravilo samo 22 % izkušenih voznikov, torej vsak peti voznik.

Letošnji rezultat je torej zelo podoben lanskemu. Tudi marsikatere druge ugotovitve potrjujejo lanskoletne.

3 najpogostejše napake voznikov, ki so značilne za celotno Slovenijo in zaradi katerih bi bili kandidati neuspešni na vozniškem izpitu, so:

  • neupoštevanje prometnega znaka USTAVI,
  • previsoka hitrost, še posebej v conah 30, in
  • neupoštevanje mrtvega kota, ko se voznik ne ozre prek rame in ne preveri situacije ob zadnjem boku vozila.

»V pogovoru na koncu se je učitelj vožnje strinjal z menoj, da so majhni odstopi od čiste teorije tudi mogoči/dovoljeni glede na trenutno situacijo. Seveda sem naredil nekaj napak(ic), zavedam se! Tiste (menda majhne) nedoslednosti bom na osnovi tega testa lahko popravil. Ponavljajte take akcije, z njimi vsi veliko pridobimo!«

Vlado, kandidat na ponovni izpitni vožnji

Omeniti moramo še dve situaciji, kjer so se pogosto dogajale napake. Povezani sta predvsem z določeno infrastrukturo v posameznih krajih, ki ni prisotna povsod.

  1. V dveh krajih, kjer je cesta prečkala železniške tire, se je pokazalo, da večina voznikov slepo zaupa zapornicam ali semaforju. Tovrstnim tako imenovanim nivojskim prehodom se moramo približati s povečano previdnostjo in s takšno hitrostjo, da lahko pred njimi, če je potrebno, tudi varno ustavimo.
  2. Ponovno se je pokazalo, da je vožnja skozi krožišča problem. Enopasovna sicer niso povzročala večjih težav, a tega žal ne moremo reči za večpasovna in kanalizirana krožišča. V dvopasovnih krožiščih se je pokazalo, da vozniki krožišče zapuščajo kar z notranjega prometnega pasu in se predhodno ne razvrstijo na zunanji prometni pas, kot to zahteva zakonodaja. V kanaliziranih krožiščih ali »turbo rondojih«, kjer so vozni pasovi ločeni z malce dvignjenim robnikom, pa so nekateri vozniki poskušali menjati pasove, čeprav je to prepovedano. Že pred krožiščem je treba spremljati oznake in se razvrstiti na ustrezen vozi pas. Če tega ne uspemo, moramo slediti prometni signalizaciji in krožišče zapustiti na izvozu, kjer je to možno.

Krožišča so z nami že precej let, a marsikateri voznik je v vožnji skoznje še vedno negotov, zato vse ponovno vabimo k branju našega članka: Vse, kar morate vedeti, da vas noben rondo ne bo zmedel.

So izkušeni vozniki bolj varni vozniki?

V prometu srečamo številne stereotipe, za katere pa še zdaleč ni nujno, da držijo. Zanimalo nas je, ali obstaja kakšna povezava med izkušenostjo voznikov in oceno njihove vožnje. Marsikdo lahko predpostavlja, da bodo izkušeni vozniki z dolgoletno prakso boljši in bolj varni vozniki. Pa so res?

Opazovali smo rezultate ponovne izpitne vožnje glede na število let, ki je minilo od opravljanja vozniškega izpita. Pri tem moramo opozoriti, da so bili kandidati izbrani z žrebom, kar lahko vpliva na uravnoteženost vzorca.

Graf: Uspešnost ponovne izpitne vožnje glede na število let od opravljanja vozniškega izpita
Graf: Uspešnost ponovne izpitne vožnje glede na število let od opravljanja vozniškega izpita

V naši akciji so se najslabše odrezali vozniki, ki imajo vozniško dovoljenje najdlje.

Vozniki, ki so vozniški izpit opravljali pred 40 ali več leti, se morajo zavedati, da so se od takrat infrastruktura, predpisi in vozila močno spremenili. Obnavljanje znanja je za njih najbolj pomembno.

Mnogi starejši udeleženci akcije se te težave zavedajo in so se prijavili prav zato, da bi preverili svoje znanje.

Poleg voznikov, ki imajo vozniški izpit od 20 do 40 let, so imeli presenetljivo dobre rezultate tudi tisti, ki imajo izpit največ 9 let. Znanje iz avtošole je pri njih očitno še dovolj sveže, da jih je bila tretjina kos našim izzivom.

Kaj smo ugotovili z vožnjami po 6 slovenskih krajih?

Pri analizi rezultatov smo bili pozorni tudi na lokalne posebnosti v prometu, saj te ne vplivajo le na rezultat izpitne vožnje, ampak predvsem na prometno varnost kraja.

Nova Gorica
Graf: Uspešnost ponovnih izpitnih voženj v Novi Gorici
Graf: Uspešnost ponovnih izpitnih voženj v Novi Gorici

Nova Gorica je zelo gosto posejana z znaki USTAVI. Ko se jih na kratkem odseku zvrsti kar nekaj zapored, je to za voznika lahko problem.

Največ težav pa so imeli vozniki s cestno ureditvijo v industrijski coni Meblo. Dve enopasovni dvosmerni cesti namreč potekata vzporedno tesno skupaj. To je večino voznikov zmedlo, saj je ta rešitev nepričakovana. Obvladali so jo le tisti, ki so doma v bližini ali pa se pogosto vozijo po tej cesti.

Postojna
Graf: Uspešnost ponovnih izpitnih voženj v Postojni
Graf: Uspešnost ponovnih izpitnih voženj v Postojni

V Postojni je kandidatom resen problem predstavljalo tamkajšnje kanalizirano krožišče. Kljub ločenim voznim pasovom z robniki so vozniki menjali pasove, saj so predvidevali, da gre za večpasovno krožišče, kjer je treba voziti po notranjem pasu, dokler se pred izvozom ne prestavijo na zunanji pas.

Tudi spremljanje kolesarjev in pešcev je bilo za nekaj kandidatov prevelik izziv, saj nekateri sploh niso opazili pešca na prehodu.

Med zadovoljnimi odzivi udeležencev akcije smo prejeli tudi nekaj idej za povečanje prometne varnosti.

»Zelo koristno za vse starostnike in tudi ostale. Vsakih 5 let bi moral vsak opraviti ponovitveni izpit. Tisti, ki imajo 5 kazenskih točk ali več, pa vsaki 2 leti.«

Bojan iz Postojne, kandidat na ponovni izpitni vožnji

»Hvala za omogočeno testno vožnjo. Izrekam vse pohvale vsem, posebno gospodu učitelju. Čista petka. Menim, da bi takšne vožnje prišle prav vsakemu, ki je opravljal vozniški izpit pred mnogimi leti.«

Irena iz Postojne, kandidatka na ponovni izpitni vožnji

Murska Sobota
Graf: Uspešnost ponovnih izpitnih voženj v Murski Soboti
Graf: Uspešnost ponovnih izpitnih voženj v Murski Soboti

V Murski Soboti je veliko težav voznikom predstavljala omejitev hitrosti v coni 30, vendar je bilo to večkrat upravičeno. Znak za cono 30 je namreč postavljen v neskladju s pravilnikom, saj sta bila na trasi kar dva takšna prometna znaka z dopolnilno tablo 107 in 80 metrov. To je zavajajoče in vozniki težko razumejo, do kod velja omejitev.

Problem predstavlja tudi krožišče, ki je delno kanalizirano in delno dvopasovno. Ker je bila trasa speljana tako, da so morali vozniki v eno smer trase odpeljati po kanaliziranem krožišču, v drugo smer trase pa bi se morali razvrstiti na zunanji pas in šele nato zapustiti krožišče, so se napake pri izključevanju iz krožišča ponavljale.

»Hvala za današnjo odlično izkušnjo, zelo dobre nasvete o vožnji in sploh zelo prijeten vozniški dan v Murski Soboti!«

Mirjana, kandidatka na ponovni izpitni vožnji

Trbovlje
Graf: Uspešnost ponovnih izpitnih voženj v Trbovljah
Graf: Uspešnost ponovnih izpitnih voženj v Trbovljah

V Trbovljah smo zabeležili najmanjši delež uspešno opravljenih izpitnih voženj. Od 23 kandidatov sta preizkus uspešno opravila samo 2. Kljub slabši uspešnosti so vozniki vozili podobno kot v vseh ostalih mestih. Trboveljčani se lahko pohvalijo z dobrim poznavanjem cestnoprometnih predpisov, napake pa so bile enake kot drugod po Sloveniji.

Največ težav je voznikom povzročalo križišče pred nakupovalnim centrom, kjer se v razmiku nekaj metrov zvrstita dve križišči, pri tem pa sta obe opremljeni s prometnim znakom »USTAVI«.

V Trbovljah je specifična cesta, ki pelje skozi center mesta, saj je tam prometne signalizacije toliko, da jo vozniki težko upoštevajo. Obstaja velika verjetnost, da katerega od prometnih znakov preprosto spregledajo. Celo naši izkušeni učitelji vožnje so priznali, da so imeli nekaj težav.

»Super zadeva z inštruktorjem, zadovoljen, akcija pozitivna. Nisem pa zadovoljen s svojo vožnjo, ker znam bolje. Ne vem, mogoče malo treme.«

Aleš iz Trbovelj

Krško

Graf: Uspešnost ponovnih izpitnih voženj v Krškem
Graf: Uspešnost ponovnih izpitnih voženj v Krškem

Krško nam je ponudilo dve nenavadni infrastrukturni rešitvi. Eno od križišč ima na treh krakih promet urejen s svetlobnimi prometnimi znaki ali semaforji, en krak pa ima pred križiščem znak USTAVI. Prav tako je bilo zanimivo krožišče elipsaste oblike, v katerem večja vozila sploh ne morejo voziti skladno s predpisi.

Kljub nenavadnim prometnim situacijam smo zabeležili največ uspešno opravljenih izpitnih voženj prav v Krškem. Od 19 kandidatov jih je kar 8 uspešno prestalo preizkušnjo.

Ljubljana
Graf: Uspešnost ponovnih izpitnih voženj v Ljubljani
Graf: Uspešnost ponovnih izpitnih voženj v Ljubljani

V Ljubljani so kandidati pokazali visoko stopnjo dinamične vožnje. Učitelji vožnje so to lastnost ljubljanskih voznikov razložili kot posledico večje gostote prometa.

Nekaj težav je povzročalo tudi desno pravilo, saj so vozniki pri vožnji naravnost slabo preverili morebitno prisotnost vozil na desni. Nikoli sicer ni prišlo do ogrožanja, vendar so naši učitelji v nekaj primerih vožnjo kandidatov označili kot »zelo na pamet«.

Pokazal pa se je tudi pomen empatije, torej sposobnosti vživljanja v situacije drugih udeležencev v prometu.

»Izpitna vožnja je bila prijetna. Izpita sicer ne bi opravil, ker na stop črti nisem povsem obstal. Sem pa bil pohvaljen kot umirjen in do kolesarjev strpen voznik. To je najbrž posledica tega, da sem večkrat udeleženec prometa kot kolesar. Hvala za priložnost.«

Marko iz Ljubljane, kandidat na ponovni izpitni vožnji

Učenje je nikoli končan proces

Čeprav je akcija Ponovno na izpitno vožnjo zastavljena tako, da vozniki v njej dobijo kar največ znanja in vpogleda v svoje prometno znanje, se tudi organizatorji in izvajalci iz nje vsako leto naučimo veliko novega. Ena od tokratnih prigod je botrovala celo zapisu, v katerem smo preverjali, ali je bolje voziti avto bos ali v natikačih. Poznate odgovor?

In kaj so povedali udeleženci, ki so bili prav vsi zadovoljni z izkušnjo?

Izjemno pomembno vlogo v akciji Ponovno na izpitno vožnjo imajo tudi odlični učitelji vožnje iz AMZS. Brez njih ne bi mogli uspešno izpeljati te akcije. Kaj pa si oni mislijo o tem?

Čestitamo vsem voznikom, ki so sodelovali v naši akciji, odpeljali ponovno izpitno vožnjo in s tem naredili korak k večji varnosti v prometu. Tudi če je končni rezultat pokazal neuspešno opravljeno izpitno vožnjo, je največ vredna izkušnja.

Srečno in varno vožnjo vsem!

Zapomnite si vsaj ta napotek:

Obnavljanje in osveževanje prometnega znanja je pomembno, saj se cestnoprometni predpisi in infrastruktura spreminjajo. Ne dovolite, da vas povozi čas, in spremljajte novosti.

Kaj delamo za varnejše ceste?

Zavarovalnica Triglav predstavlja: Velikani vožnje

Zakaj so starejši vozniki velikani vožnje in zakaj jih spoštujemo? Kako doživljajo promet nekoč in danes? In kako pri tem pomagajo naše Osvežitvene vožnje?

Starejši vozniki, preizkusite asistenčne sisteme

V sredo, 12. junija, vas vabimo na brezplačno delavnico v AMZS Center varne vožnje na Vranskem. Spoznali in preizkusili boste asistenčno-varnostne sisteme, ki so v pomoč starejšim voznikom pri varni in udobni vožnji.

Kdo že učinkovito uporablja DRAJV zemljevid in kako?

DRAJV zemljevid pomaga prepoznati nevarne odseke, načrtovati varne poti in raziskovati. Aktivnim državljanom daje orodje za izboljšanje lokalnega okolja.

Prostoferke – odlične voznice, srčne prostovoljke

Spoznajte srčne prostovoljne voznice, ki so v prevozih starejših našle veselje, smisel, družbo in način za ohranjanje vozniške kondicije.

Z DRAJV podatki do varnejših poti

Spoznajte DRAJV zemljevid, ki ponuja povsem nov vpogled v način vožnje slovenskih voznikov in v najpogostejše izzive v prometu.