CPP Situacija

Prometni izzivi Maribora: Kako bi se vi odrezali na zahtevnih prometnih odsekih?

Čas branja: 12 minut

 

Z akcijo Ponovno na izpitno vožnjo smo preverili, kako vozijo Mariborčani na preobremenjenih mestnih vpadnicah in ali so uspešni pri vključevanju oz. izključevanju s hitre ceste, prav tako smo bili pozorni na to, ali mariborski vozniki v svojem mestu upoštevajo omejitve hitrosti in znak USTAVI ter ali jih zmedejo prometni odseki, kjer se srečajo z več prometnimi znaki hkrati.

Na ponovni izpitni vožnji z učiteljem vožnje je v Mariboru vozilo 33 voznikov, od tega bi vozniški izpit opravilo le 5 voznikov (oz. 15 %). Tudi v največjem štajerskem mestu so vsi neuspešni vozniki kršili več določil oz. so naredili več kot eno hujšo kršitev.

Maribor ima v centru mesta več vrst krožišč, od enopasovnih, dvopasovnih do kanaliziranih, tudi turbokrižišče ima, a le 7 voznikov ni obvladalo vožnje v krožišču. Kar 66 % voznikov (22 kandidatov) je prekoračilo omejitev hitrosti na različnih odsekih. Polovica voznikov v primeru dobre preglednosti križišča ni upoštevala prometne signalizacije USTAVI. Ko je bila preglednost slabša, so se nekateri vozniki prav tako neustrezno premaknili do točke vidljivosti. Petina voznikov, večinoma starejši, pa se je nepravilno vključevala/izključevala s hitre ceste in se prehitro vključevala oz. že na voznem pasu zmanjševala hitrost.

Spoznajte izbrane prometne situacije v Mariboru in osvežite svoje znanje, ki ste ga pokazali med opravljanjem svoje izpitne vožnje.

Kliknite na situacijo

 1. Cona 30 mimo glavne avtobusne postaje
 2. Zavijanje desno, ko na semaforju gori rdeča luč in dodatna zelena puščica za zavijanje desno
 3. Dvopasovno krožišče pred priključkom na hitro cesto
 4. Vključevanje in izključevanje s hitre ceste
 5. Cona 30 na Pobrežju
 6. 2-krat znak USTAVI v Fochevi ulici

Vas zanima, kakšni prometni izzivi se skrivajo po drugih mestih? Preverite, kje so se preizkušali kandidati v Kopru, Kranju, Slovenj Gradcu in Novem mestu.

1. Cona 30 mimo glavne avtobusne postaje

V Mlinski ulici, ki vodi mimo glavne avtobusne postaje v Mariboru, je cona omejene hitrosti. Navadno je tu veliko pešcev in potnikov, promet na desnem pasu pa je dovoljen le za avtobuse mestnega prometa ter taksije.

Cona 30 mimo glavne avtobusne postaje

Povezava do odseka

Izziv

Voznik mora slediti prometni signalizaciji in hitrost ustrezno zmanjšati na 30 km/h.

Nasvet učitelja vožnje

Območje omejene hitrosti, bolj znano kot cona 30, omejuje dovoljeno hitrost z razlogom, saj je na območju občasno več prometnih udeležencev. Z upoštevanjem omejitve hitrosti vozniki skrbimo za njihovo in lastno varnost. Predvsem pa si zagotavljamo možnost, da bomo pravočasno opazili potencialno nevarno situacijo in uspeli predelati vse informacije.

Še znate izračunati zavorno pot pri hitrosti 30 km/h? Ta je manj kot 5 metrov, pri hitrosti 50 km/h pa kar 12,5 metra.

Kako je šlo kandidatom?

Večina kandidatov je kljub postavljeni prometni signalizaciji in talnim označbam prepozno opazila omejitev hitrosti oz. cono omejene hitrosti. Ko so kandidati napako opazili, so hitrost popravili oz. jo ustrezno zmanjšali. Vsaka prekoračitev hitrosti še ne bi pomenila padca na izpitni vožnji, saj so imeli učitelji vožnje 10-kilometrsko toleranco prekoračitve hitrosti, preden so odločili, da bi bil voznik neuspešen. A je rezultat še vedno zaskrbljujoč, saj pri varnosti v vsakodnevni vožnji ni tolerančnega praga.

Kar 66 % voznikov (22 kandidatov) je prekoračilo omejitev hitrosti na celotni trasi izpitne vožnje, 21 % (7 kandidatov) pa v coni 30.

2. Zavijanje desno, ko na semaforju gori rdeča luč in dodatna zelena puščica za zavijanje desno

Zelena luč s puščico na semaforju ne pomeni vedno, da ima voznik absolutno prednost, če zavija desno na prednostno cesto.

Zavijanje desno, ko na semaforju gorita zelena luč in dodatna puščica

Povezava do odseka

Izziv

V primeru, ko vozniki zavijate iz Mlinske ulice desno na Meljsko in na semaforju gori zelena luč s puščico, morate pogledati celotno križišče.

Nasvet učitelja vožnje

V tej prometni situaciji lahko nastane težava, če se voznik zanaša zgolj na zeleno luč, ki se je prižgala na semaforju, ni pa pozoren na dogajanje v križišču. Zelena puščica za desno ob rdečem semaforju ne pomeni prednosti, ampak pogojno prosto pot. Kandidat za voznika izpitne vožnje ne opravi, če ob zavoju v desno ob rdečem semaforju in dodatni zeleni puščici za desno ne preveri dogajanja v celotnem križišču.

Kako je šlo kandidatom?

Na tem odseku kandidati niso imeli težav. Vozniki so se pred zavijanjem desno prepričali o varnosti.

Učitelj vožnje Manuel Pungertnik dolgoletnim voznikom priporoča osvežitev poznavanja prometne infrastrukture in sprememb s področja zakonodaje. Kaj pa se lahko drugi vozniki naučijo od dolgoletnih voznikov?

3. Dvopasovno krožišče pred priključkom na hitro cesto

Dvopasovno krožišče, ki se nahaja pred priključkom na hitro cesto, povezuje Cesto XIV. divizije s Kosovelovo ulico.

Dvopasovno krožišče pred priključkom na hitro cesto

Povezava do odseka

Izziv

Pri zapuščanju krožišča lahko voznik zaradi mrtvega kota spregleda pešca ali kolesarja na prehodu. Zaradi razmeroma majhnega krožišča vozniki pogosto neustrezno menjajo vozne pasove oz. – “sekajo ovinek”.

Nasvet učitelja vožnje

Na območjih s stanovanjskimi naselji sta posebna previdnost in prilagojena hitrost pomembni zaradi prisotnosti pešcev in kolesarjev na cesti. Učitelji vožnje opozarjajo na voznikovo zavedanje mrtvega kota ter pogosto predrzno vožnjo kolesarjev, ki neredko premalo upoštevajo predpise in druge udeležence v prometu.

Kako je šlo kandidatom?

Večina kandidatov je imela težave v krožišču. Pri zapuščanju krožišča niso nakazali smeri s smernikom oz. so v krožišče zapeljali s previsoko hitrostjo. Kar 17 voznikov je imelo težave s pogledom v mrtvi kot, saj so na vseh uvozih/izvozih iz krožišča tudi prehodi za pešce in kolesarska steza. Podobno nepozornost mrtvemu kotu smo zaznali tudi med vožnjami v dvopasovnem krožišču Tabletka v Novem mestu.

4. Vključevanje in izključevanje s hitre ceste

S prepočasnim vključevanjem oz. izključevanjem s hitre ceste ogrožamo sebe in druge voznike. Pri vključevanju na hitro cesto vozimo po pospeševalnem pasu, dokler ne dosežemo primerne hitrosti, s katero se vključimo na prednostno cesto. Praviloma to storimo šele ob koncu pospeševalnega pasu. Tudi v Mariboru se je pri vključevanju oz. izključevanju s hitre ceste pokazalo zmotno razmišljanje starejših voznikov oz. podcenjevanje resnosti situacije.

A vendar so tudi starejši vozniki prijetno presenetili učitelje vožnje.

Uvoz na hitro cesto:

Uvoz na hitro cesto

Povezava do odseka

Izvoz s hitre ceste:

Izvoz s hitre ceste

Povezava do odseka

Izziv

Vozniki morajo že na pospeševalnem pasu pridobiti dovolj visoko hitrost, šele takrat se lahko varno vključijo na vozni pas hitre ceste. Enako velja tudi pri izključevanju, saj je potrebno začeti zmanjševati hitrost šele na zaviralnem pasu, ne pa že na voznem.

Ko govorimo o primerni hitrosti za vključevanje s pospeševalnega na vozni pas avtoceste/hitre ceste, morate upoštevati naslednje:

 • če imate ob vključevanju na pospeševalnem pasu na svoji levi npr. tovorno vozilo, bo primerna hitrost vsaj enaka (bolje malo višja), kot jo ima tovorno vozilo, torej vsaj 90 km/h,
 • če imate na voznem pasu vozilo, ki vozi s hitrostjo 130 km/h, potem bo primerna hitrost 130 km/h,
 • če ni vozil na voznem pasu AC, potem je primerna hitrost blizu 130 km/h. Tako se na pospeševalnem pasu navadite pospeševati do potovalne hitrosti za avtocesto. Vedno pospešujete do konca pospeševalnega pasu in ga v celoti izkoristite za pospeševanje, opazovanje in prilagajanje hitrosti glede na promet na voznem pasu avtoceste.

Nasvet učitelja vožnje

Učitelji vožnje opozarjajo, da starejši vozniki zmotno razmišljajo, da je nižja hitrost ustreznejša, saj naj bi zagotavljala varnost, vendar v primeru hitre ceste to ne velja. Nezadostna hitrost je življenjsko ogrožajoča. Tudi nenadno zmanjševanje hitrosti pri izključevanju s hitre ceste, še preden voznik zapelje na zaviralni pas, je prepovedano ter nevarno za vse udeležence v prometu. Šele ko voznik že zapelje na zaviralni pas, lahko začne zmanjševati hitrost na predpisano omejitev hitrosti.

Kako je šlo kandidatom?

Kandidati pri izključevanju oz. vključevanju na hitro cesto niso ustrezno uporabljali pospeševalnega oz. zaviralnega pasu. Kar 6 kandidatov se je na izbranem uvozu/izvozu vključilo/izključilo z neprimerno hitrostjo in pred koncem pospeševalnega pasu.

Še poznate prometne znake?

Odgovorite na 8 vprašanj in preverite svoje znanje ter se izognite zadregi na cesti!

5. Cona 30 na Pobrežju

Pobrežje v Mariboru je velika mestna četrt, cona, v kateri je hitrost vožnje omejena na 30 km/h. Ta cona ima začetek in konec, prometni znak, ki uvaja cono, pa je bel pravokotnik s pripisom “CONA” in omejitvijo 30 km/h.

Cona 30 na Pobrežju

Izziv

Od ulice Veljka Vlahoviča, na celotnem območju okoli vrtca (ulici Štravhovih, Markovičevi ulici, Železnikovi ulici, Vrazovi ulici) in do strnjenega naselja stanovanjskih blokov in hiš, je hitrost vožnje omejena na 30 km/h. Območje zaznamujejo parkirni prostori in slabo pregledna križišča. Zaradi pomanjkanja parkirnih mest je veliko avtomobilov parkiranih ob robu vozišča in na pločnikih oz. povsod, kjer vozniki najdejo prostor. Zaradi vrtca v tem predelu lahko pričakujemo najranljivejše udeležence v prometu – otroke. Vrtčevski otroci še niso sposobni samostojno skrbeti za svojo varnost in jih je zaradi višine težko opaziti ker so premajhni, zlasti med parkiranimi avtomobili.

Nasvet učitelja vožnje

Večina voznikov se zaveda, da znaki za omejitve hitrosti veljajo do križišča. Od križišča naprej velja hitrost, ki je za vrsto ceste oziroma naselje določena v cestnoprometnih predpisih. V tem primeru pa omejitev hitrosti velja v celotnem območju med prometnima znakoma, križišča omejitve v posamezni coni ne razveljavijo.

Kako je šlo kandidatom?

Kandidati, ki so imeli težave s cono 30 mimo avtobusne postaje, so neupoštevanje hitrosti ponovili tudi na območju Pobrežja. Kar 66 % voznikov (22 kandidatov) je prekoračilo omejitev hitrosti na celotni trasi izpitne vožnje, 21 % voznikov pa v coni 30.

Za zaščito najranljivejše skupine udeležencev v prometu, pešcev, lahko največ naredimo vozniki s svojo vožnjo. Pri tem pa so v pomoč inovacije, ki spodbujajo k pozornejšemu ravnanju v prometu. Sistem COPS@zebra primarno pomaga pešcem pri varnejšem prečkanju cestišča, a tudi voznike opozarja na prisotnost pešcev. V Mariboru, kjer so se vozniki na testni vožnji odrezali slabše od slovenskega povprečja, pod okriljem Zavarovalnice Triglav deluje sistemCOPS@zebra.

6. 2-krat znak USTAVI v Fochevi ulici

Do prvega znaka USTAVI pripeljemo po Fochevi ulici v smeri od Ljubljanske ulice proti Beograjski ulici. Križišče Focheve in Ljubljanske ulice je označeno s prometnim znakom križišče s prednostno cesto (na spodnji sliki). Te znake povezujemo s prekinjeno široko talno označbo (črto), ki nas še dodatno opozarja na pogojno prosto pot. Vključevanje na prednostno cesto je dovoljeno brez ustavljanja, če je pot prosta in na pločniku ni pešcev ter kolesarjev, ki bi želeli prečkati cestišče. Štirikrako križišče je ob zmanjšani hitrosti dobro pregledno.

Prvi znak USTAVI v Fochevi ulici

Povezava do odseka

Prvi znak USTAVI se nahaja v nesemaforiziranem ter slabo preglednem križišču, kjer Focheva ulica seka Beograjsko ulico. Znak USTAVI je označen s črto.

Drugi znak USTAVI v Fochevi ulici

Povezava do odseka

Tudi pri drugem znaku USTAVI, ki se nahaja v nepreglednem križišču Focheve ulice z Betnavsko cesto, je zarisana talna črta.

Drugi znak USTAVI v Fochevi ulici

Povezava do odseka

Izziv

Zaradi napačnega razumevanja in povezovanja prometnega znaka USTAVI z mestom ustavitve v križišču je velika verjetnost, da se voznikom ustavitev pri znaku USTAVI ne zdi smiselna. Zato pogosto prevozijo križišče brez ustavitve ali ustavijo na neprimernem mestu, največkrat na prehodu za pešce.

Nasvet učitelja vožnje

Vozniki sicer vidijo znak USTAVI, vendar zapeljejo naprej preko črte do točke vidljivosti. Težaven je položaj črte ob znaku USTAVI, ki je daleč od točke vidljivosti, za črto pa se nahaja prehod za pešce, ki naj bi vedno ostal prost.

Čeprav je znak USTAVI postavljen daleč od točke vidljivosti, se morate vedno ustaviti. Najprej pri črti, ki označuje mesto ustavitve, kjer se prepričate, da lahko varno speljete. Nato se pomaknete do točke vidljivosti, kjer se še enkrat prepričate, če se lahko varno vključite na prednostno cesto. Ob tem manevru ne zapirajte poti pešcem in kolesarjem, ki bi želeli prečkati cestišče, ko čakate na prosto pot za vključevanje na prednostno cesto.

Kako je šlo kandidatom?

Več kot polovica kandidatov je znak USTAVI opazila in zelo zmanjšala hitrost, vendar se ob črti niso popolnoma ustavili. Ustavili so se šele preko prehoda, na točki vidljivosti. Nepopolna ustavitev ob znaku USTAVI pri izpitni vožnji pomeni hujšo kršitev cestnoprometnih predpisov.

Učitelj vožnje Marko Bračič zna omehčati strah in iz voznikov potegniti najboljše.

VOZILO JE 34 KANDIDATOV, IZPIT BI JIH OPRAVILO LE PET

Napake voznikov, zaradi katerih ne bi opravili vozniškega izpita:

Na ponovni izpitni vožnji z učiteljem vožnje je v Mariboru vozilo 34 voznikov, od tega bi vozniški izpit opravilo le 5 voznikov oz. 15 %, kar pomeni, da so mariborski vozniki na testni vožnji pod slovenskim povprečjem. Kot v ostalih mestih se je pokazalo, da so na testni vožnji neuspešni vozniki kršili več določil oz. so naredili več kot eno hujšo kršitev.

 • 66 % voznikov je prekoračilo omejitev hitrosti,
 • 54,5 % voznikov ni upoštevalo prometne signalizacije,
 • 51 % voznikov ni upoštevalo prometne signalizacije USTAVI,
 • 51 % voznikov ni pogledalo čez ramo,
 • 27 % voznikov je nepravilno prečkalo železniški prehod,
 • 21 % voznikov ni upoštevalo omejitve hitrosti v coni 30
 • 21 % voznikov se ni ustrezno razvrstilo v krožiščih,
 • 18 % voznikov se je nepravilno vključevalo/izključevalo na/s hitre ceste.

Kaj delamo za varnejše ceste?

Zavarovalnica Triglav predstavlja: Velikani vožnje

Zakaj so starejši vozniki velikani vožnje in zakaj jih spoštujemo? Kako doživljajo promet nekoč in danes? In kako pri tem pomagajo naše Osvežitvene vožnje?

Starejši vozniki, preizkusite asistenčne sisteme

V sredo, 12. junija, vas vabimo na brezplačno delavnico v AMZS Center varne vožnje na Vranskem. Spoznali in preizkusili boste asistenčno-varnostne sisteme, ki so v pomoč starejšim voznikom pri varni in udobni vožnji.

Kdo že učinkovito uporablja DRAJV zemljevid in kako?

DRAJV zemljevid pomaga prepoznati nevarne odseke, načrtovati varne poti in raziskovati. Aktivnim državljanom daje orodje za izboljšanje lokalnega okolja.

Prostoferke – odlične voznice, srčne prostovoljke

Spoznajte srčne prostovoljne voznice, ki so v prevozih starejših našle veselje, smisel, družbo in način za ohranjanje vozniške kondicije.

Z DRAJV podatki do varnejših poti

Spoznajte DRAJV zemljevid, ki ponuja povsem nov vpogled v način vožnje slovenskih voznikov in v najpogostejše izzive v prometu.