CPP Situacija

Novo mesto: Vam gost promet in rondoje uspe premagati brez prekrškov?

Čas branja: 12 minut

Novo mesto ima posebno prometno situacijo – poleg običajnih jutranjih prometnih konic se vozniki s precej povečanim prometom soočajo tudi ob drugih urah delovnega dne, in sicer takrat, ko delavci v tovarnah zaključujejo z izmenami. Da bi zagotovili večjo pretočnost prometa, so v zadnjih letih zgradili množico rondojev, ki pa jih marsikateri voznik ne obvlada v celoti, zato so v njih tudi manj suvereni.

Prometni izzivi Novega mesta so za domačine in prišleke veliki, in ravno zato smo kraj vključili v akcijo Ponovno na izpitno vožnjo. 21 dolgoletnih voznikov se je po cestah Novega mesta vnovič zapeljalo z učiteljem vožnje. Na ponovni vožnji je bilo uspešnih 5 kandidatov, uspešnost opravljenih izpitov pa je bila skladna s povprečjem ostalih mest.

Kar štirje starejši vozniki (oz. 19 % kandidatov) bi svoj izpit izgubili na avtocesti. Razlog za to je bilo prepočasno vključevanje in s tem posledično ogrožanje voznikov, ki so vozili po avtocesti. Omenjeni kandidati so prav tako zmanjševali hitrost pri izključevanju z avtoceste, preden so zapeljali na zaviralni pas.

Kar 10 kandidatov je naredilo usodno napako pri izvozu iz večpasovnega krožišča, saj so ga zapuščali iz notranjega prometnega pasu, bistveno manj od povprečja pa je bilo kandidatov, ki se pred prometnim znakom USTAVI ne bi popolnoma ustavili (skupno 5).

V Novem mestu je v primerjavi z ostalimi mesti specifičen tudi prehod ceste čez železniško progo. Trije vozniki (oz. 14 % kandidatov) so nepravilno prečkali železniški prehod. Ker so bile zapornice dvignjene, so kar brez pogleda zapeljali čez progo.

Čeprav železniško progo prečkate vsak dan in se vam zdi, da vlak na določenem odseku nikoli ne vozi, to ni zagotovilo, da lahko čez nezavarovan železniški prehod peljete ob nezmanjšani hitrosti in brez preverjanja, ali prihaja vlak. Vlak se ne more ustaviti. Kaj še je lahko vzrok za trčenje na nezavarovanem železniškem prehodu? Preverite ugotovitve policije.

Če priložnosti za ponovno izpitno vožnjo tokrat niste dobili, vas vabimo, da preverite, kateri so največji prometni izzivi v Novemu mestu, ki so jih učitelji vožnje izpostavili kot najtrše vozniške orehe, prav tako pa lahko preverite, kako je šlo kandidatom v Kopru, Kranju in Slovenj Gradcu.

Kliknite na situacijo

  1. Dvopasovni rondo »Tabletka«
  2. Vključevanje na prednostno cesto pri tovarni Krka
  3. Razvrščanje v rondoju pred nadvozom nad hitro cesto
  4. Nepregledno zavijanje na Rozmanovo ulico
  5. Cone 30 na Rozmanovi ulici

1. Dvopasovni rondo »Tabletka«

Marsikateremu vozniku večpasovni rondoji še vedno povzročajo nemalo težav. Eden takšnih primerov je dvopasovni rondo »tabletka«, ki se nahaja v neposredni bližini tovarne Krka. Posebnost tega rondoja je tudi, da ima namesto standardnih štirih vhodov in izhodov samo tri, na vseh treh pa so narisane tudi zebre za pešce in kolesarska steza.

Rondo Tabletka, Novo mesto
Povezava do odseka

Povezava do odseka

Izziv

Zaradi bližine tovarne je ob določenih urah dneva tukaj izredna gostota prometa, kar lahko marsikateremu vozniku oteži vožnjo v rondoju. Rondo je namreč dvopasoven, zavijanje z njega pa je urejeno različno. Če smo namenjeni proti avtocesti, lahko pogojno zavijamo desno z obeh prometnih pasov, če pa proti Mirni Peči, pa zgolj s skrajno desnega. Neenotna ureditev povzroči zmedo pri marsikateremu vozniku.

Nasvet učitelja vožnje

Rondoji nekaterim voznikom sami po sebi predstavljajo izziv, situacija se dodatno poslabša v primeru visoke gostote prometa, kar se v Novem mestu, sploh v bližini tovarne in ostalih večjih industrijskih con, zgodi večkrat dnevno.

Kako je šlo kandidatom?

V cestnoprometnih pravilih ni izrecno opredeljeno, da voznik ne bi smel narediti celega kroga v rondoju, a vendar je njihov namen večja pretočnost prometa, in ne obratno. Kandidati so imeli težave pri razvrščanju oz. vključevanju in zapuščanju rondoja. Uporaba notranjega pasu je smiselna in zaželena, če se voznik razvrsti s smernikom. V primeru rondoja »tabletka« so učitelji vožnje opazili, da si predvsem starejši vozniki niso vzeli dovolj časa, zato so bili pri tovrstnih premikih prehitri. Niso se prepričali, kaj se dogaja na njihovi desni strani, neupoštevanje mrtvega kota pri zapuščanje rondoja pa je zelo nevarno.

Če imate tudi vi težave z razvrščanjem v rondoju, rešite test o rondojih, da bo naslednjič vaša vožnja skozi rondo suverena in varna.

2. Vključevanje na prednostno cesto pri tovarni Krka

Šmarješka cesta pelje tudi čez semaforizirano križišče s tremi pasovi. Če voznik zavija levo oziroma desno, se vključuje na prednostno cesto, zaradi česar je kljub semaforjem potrebna posebna previdnost. Promet je na tem odseku ob določenih urah dneva zelo zgoščen, med vozniki pa lahko pride tudi do nepotrebnih napetih situacij.

Vključevanje na prednostno cesto pri tovarni Krka, Novo mesto

Povezava do odseka

Izziv

Med pasovi za razvrščanje v tem križišču je sicer dovoljeno prehajati, saj so označeni s prekinjeno črto, a v času prometne konice se zaplete. V primeru prometne konice se mora voznik na pravi zavijalni pas razvrstiti pravočasno, da ne povzroča nepotrebnega stresa sebi in ostalim udeležencem prometa s poskusi naknadne menjave voznih pasov. Križišče ima še eno značilnost: ob zeleni luči na semaforju mora voznik, ki zavija levo, kljub gostemu prometu suvereno zapeljati do sredine križišča, če je to le mogoče.

Nasvet učitelja vožnje

Ko vozite po cestah, na katerih pogosto pride do izjemne zgostitve prometa, pazite, da se pravočasno razvrstite na vozni pas, ki pelje v smeri cilja vaše vožnje. Ob tem pa je treba ohraniti mirne živce ter voziti suvereno in hkrati defenzivno.

Kako je šlo kandidatom?

Ko je promet zgoščen, je prednostna cesta prezasičena, kolona stoji tudi na prehodu za pešce, prav tako je prisotna nezmožnost vključevanja s stranske ceste. Vsi kandidati so kljub stresni prometni situaciji vozili strpno in defenzivno.

3. Razvrščanje v rondoju pred nadvozom nad hitro cesto

Rondo, do katerega vozniki pridejo, ko zavijejo z avtoceste oz. nanjo, je manjši, a zato nič manj zahteven.

Razvrščanje v rondoju pred nadvozom nad hitro cesto, Novo mesto

Povezava do odseka

Izziv

Težave pri voznikih se pojavljajo zato, ker je rondo dvopasovni – če rondoja voznik ne bo zapustil na prvem izvozu, bi se načeloma moral razporediti na notranji vozni pas ter se potem pred želenim izvozom razvrstiti nazaj na zunanjega. Precej voznikov, ki rondoja ne zapusti na prvem izvozu, se pri menjavi pasov zaplete pri razvrščanju na zunanji – desni pas za zapuščanje rondoja.

Nasvet učitelja vožnje

Če se ne uspete pravočasno razvrstiti na zunanji pas, s katerega lahko z desnim smernikom varno odpeljete iz rondoja, je treba ohraniti mirno kri. Nič ni narobe, če vajo ponovite in še enkrat v skladu s cestnoprometnimi predpisi odvozite krog po rondoju ter ga varno zapustite v drugem poskusu. Večja kršitev bi bila, če voznik zapusti rondo z notranjega pasu – to pa je absolutno prepovedano.

Kako je šlo kandidatom?

V tej prometni situaciji se je izkazalo, da so bili starejši kandidati napačno poučeni, da se morajo v rondoju kar najhitreje razvrstiti na notranji krog zaradi pretočnosti krožišča. Tudi za razvrščanje so si vzeli premalo časa, pri tem pa bi hitro lahko spregledali dogajanje na zunanjem pasu. Med opravljenimi vožnjami ob razvrščanju na zunanjem pasu ni bilo drugih udeležencev v prometu, lahko pa bi bili. To lahko hitro privede do neljubih prometnih zapletov, so še opozorili učitelji vožnje.

4. Nepregledno zavijanje na Rozmanovo ulico

Ko voznik zapelje čez most, ga pričaka semafor s skupnim prehodom za pešce in kolesarje, zaradi česar kolesarjem ni treba zapustiti kolesa in ceste prečkati kot pešec. Ob določenih urah dneva cesto na tem mestu prečka veliko kolesarjev in pešcev, zato je treba biti še posebej pozoren, če voznik zavija levo v Kettejev drevored. Preglednost namreč zakriva bujno grmovje.

Nepregledno zavijanje na Rozmanovo ulico, Novo mesto

Povezava do odseka

Izziv

Ko voznik zavija levo, je treba prilagoditi hitrost in se večkrat prepričati, ali ceste ne nameravajo prečkati pešci in kolesarji, ki včasih to storijo tudi v zadnjem trenutku, preden se na semaforju prižge rdeča luč.

Nasvet učitelja vožnje

Prehod v določenih urah dneva prečka veliko število pešcev in kolesarjev. Kot šibkejše udeležence v prometu smo jih dolžni ščititi, posebna pazljivost pa velja na skupnih prehodih za pešce in kolesarje, ki so zaradi prisotnosti določenih ovir oziroma bujnega zelenja manj pregledni. Kot voznik ste zato med zavijanjem dolžni večkrat preveriti mrtvi kot, hkrati pa morate biti pozorni tudi na pešce in kolesarje, ki prehod prečkajo z vaše leve strani.

Kako je šlo kandidatom?

Ko so kandidati vozili po prednostni cesti, so zaradi zgoščenega prometa pričakovali več pešcev in kolesarjev na cesti, zato so hitrost ustrezno prilagodili oz. zmanjšali.

5. Cone 30 na Rozmanovi ulici

Na kar nekaj mestih ob koncu trase velja omejitev hitrosti vožnje na 30 km/h v območju omejene hitrosti, s čimer ima težave marsikateri voznik. Še posebej težavno je upoštevanje te omejitve na preglednih in ravnih cestah in kjer v smeri vožnje ni kolesarskih pasov, kolesarske steze ali pločnikov.

Cone 30 na Rozmanovi ulici, Novo mesto

Povezava do odseka

Izziv

Ko voznik zavije z mostu in se pelje naravnost po Seidlovi ulici, se na desni nahaja Rozmanova ulica, ki je na določenem odseku pregledna, prav tako pa ima dovolj širok pločnik za pešce, vendar je le-ta samo na eni strani. Vse to marsikaterega voznika zavede, da na tem delu velja omejitev hitrosti 50 km/h.

Nasvet učitelja vožnje

Pri vožnji v mestih morate biti še posebej pozorni na prometne znake, saj ti velikokrat sporočajo omejitve, ki jih vozniki ne pričakujejo, hkrati pa dolgi, pregledni in ravni odseki cest kar kličejo po previsoki hitrosti.

Kako je šlo kandidatom?

V omenjeni prometni situaciji samo dva kandidata nista opazila prometnega znaka in nista upoštevala omejitve hitrosti v coni 30 km/h.

VOZILO JE 21 KANDIDATOV, IZPIT BI JIH OPRAVILO LE PET


Napake voznikov, zaradi katerih ne bi opravili vozniškega izpita:

Na ponovni izpitni vožnji z učiteljem vožnje je v Novem mestu vozilo 21 voznikov, od tega bi jih vozniški izpit opravilo le 5 oz. slabih 24 %. Ponovno se je potrdilo, da so vozniki, ki niso bili uspešni na izpitni vožnji, kršili več določil oz. so naredili več kot eno hujšo kršitev.

47 % voznikov se je nepravilno razvrstilo,
24 % voznikov ni upoštevalo prometne signalizacije oz. znaka USTAVI,
24 % voznikov ni pogledalo čez ramo,
19 % voznikov se je nepravilno vključevalo/izključevalo na ali z avtoceste,
14 % voznikov je nepravilno prečkalo železniški prehod.

»Tako vožnjo bi morali opraviti vsi, ki moramo pri 60 letih ponovno opraviti zdravniški pregled za podaljšanje vozniškega izpita. Mislim, da se veliko zanašamo na leta vožnje na prakso. Danes pa sem videla, kaj vse lahko ob tem spregledaš. Še več pozornosti bom namenjala CPP in hitrosti.«

Maja Pruša, (58 let vozniških izkušenj), sodelujoča v akciji Ponovno na izpitno vožnjo

Kaj delamo za varnejše ceste?

Zavarovalnica Triglav predstavlja: Velikani vožnje

Zakaj so starejši vozniki velikani vožnje in zakaj jih spoštujemo? Kako doživljajo promet nekoč in danes? In kako pri tem pomagajo naše Osvežitvene vožnje?

Starejši vozniki, preizkusite asistenčne sisteme

V sredo, 12. junija, vas vabimo na brezplačno delavnico v AMZS Center varne vožnje na Vranskem. Spoznali in preizkusili boste asistenčno-varnostne sisteme, ki so v pomoč starejšim voznikom pri varni in udobni vožnji.

Kdo že učinkovito uporablja DRAJV zemljevid in kako?

DRAJV zemljevid pomaga prepoznati nevarne odseke, načrtovati varne poti in raziskovati. Aktivnim državljanom daje orodje za izboljšanje lokalnega okolja.

Prostoferke – odlične voznice, srčne prostovoljke

Spoznajte srčne prostovoljne voznice, ki so v prevozih starejših našle veselje, smisel, družbo in način za ohranjanje vozniške kondicije.

Z DRAJV podatki do varnejših poti

Spoznajte DRAJV zemljevid, ki ponuja povsem nov vpogled v način vožnje slovenskih voznikov in v najpogostejše izzive v prometu.