CPP Situacija

Slovenj Gradec: Vam uspe razrešiti prometne uganke brez storjenega prekrška?

Čas branja: 12 minut

Marsikateri voznik se v prometni ureditvi Slovenj Gradca težje znajde, zato smo Slovenj Gradec in njegovo bližnjo okolico vključili v akcijo Ponovno na izpitno vožnjo. Na ceste in ulice 24. največjega slovenskega mesta se je zapeljalo 22 dolgoletnih voznikov, ki so skupaj z učiteljem vožnje preverili svojo vozniško pripravljenost.

Na ponovni izpitni vožnji bi izpit opravilo le 6 od 22 kandidatov oz. slaba tretjina voznikov. Vozniki, ki niso bili uspešni na izpitni vožnji, so kršili več prometnih določil. Med drugim 6 kandidatov ob zavoju ni pogledalo čez ramo, 2 kandidata sta izsilila prednost od drugih prometnih udeležencev, več kot polovica kandidatov pa med ponovno izpitno vožnjo ni upoštevala prometne signalizacije. Kar 8 voznikom je težave povzročal znak USTAVI, saj se jim je zdelo križišče dovolj pregledno.

Vnovič se je izkazalo, da zlasti dolgoletni vozniki dvomijo v jasna prometna pravila. V primeru voženj v Slovenj Gradcu so učitelji vožnje opazili, da vozniki v križiščih dosledno uporabljajo smerne utripalke. Preglavice jim je povzročala vožnja po prednostni cesti v ovinek, saj niso bili prepričani, ali tudi ta situacija zahteva uporabo smernih utripalk.

Kljub temu da so v nasprotju z mesti z bolj kompleksnimi krožišči, kjer so bile vožnje že izvedene, vsa krožišča v Slovenj Gradcu enopasovna, vožnje tudi tu niso potekale brez prometnih izzivov. Vseeno pa so učitelji pohvalili voznike v Slovenj Gradcu. Z novo vozniško izkušnjo v žepu so učitelji prepričani, da bodo še boljši in varnejši vozniki.

Na glede na to, ali se v Slovenj Gradcu znajdete pogosto ali redko, vabljeni k odkrivanju prometnih situacij v njem.

Vas zanima, kakšne prometne zagate se skrivajo v drugih mestih? Preberite, kje so se preizkušali izpitniki v Kranju, Novem mestu in Kopru.

Kliknite na situacijo

  1. Znak za enosmerno cesto na Prešernovi ulici
  2. Znak USTAVI pred regionalno cesto do Dravograda
  3. Dvosmerna kolesarska steza na Kopališki ulici
  4. Križišče med Podgorsko cesto in Muratovo ulico
  5. Omejitve hitrosti na cesti Pod Gradom in Sejmiški

1. Znak za enosmerno cesto na Prešernovi ulici

Znak za enosmerno cesto na Prešernovi ulici, Slovenj Gradec

Ko prek Zidanškove ulice prispemo na križišče s Prešernovo, se marsikateri voznik znajde v zagati, saj znak za enosmerno ulico ni izrazito viden in ga zlahka spregleda. Težava pa je tudi ta, da voznik ne more nadaljevati vožnje naravnost, saj se tam nahaja enosmerna ulica in z nobenim znakom ni označene smeri vožnje desno. Na levi strani pa se nahaja slepa ulica.

Povezava do odseka

Izziv

Če voznik spregleda znak za enosmerno ulico in bo z vozilom peljal naprej, bo moral slej ko prej obrniti. Težava je, ker gre za ozko ulico in je obračanje precej težavno.

Nasvet učitelja vožnje

Ko vozite po cestah, ki jih slabo poznate ali pa se tam celo vozite prvič, morate biti še posebej pozorni na vse prometne znake, tudi tiste, ki so postavljeni nekoliko nerodno ali pa jih zakriva ovira, denimo grmovje ali drevo. Če se kljub temu znajdete v slepi ulici, ki je za povrh še ozka, pa mirno obrnite – seveda se pred tem prepričajte, ali lahko to storite varno.

Kako je šlo kandidatom

V Prešernovi ulici so kandidati povečini upoštevali prometne znake in niso zapeljali v enosmerno ulico.

2. Znak USTAVI pred regionalno cesto do Dravograda

Ko z Gradiške ulice prispemo do križišča z regionalno cesto od Slovenj Gradca do Dravograda, nas pričaka znak USTAVI. Težava je v položaju črte ob znaku USTAVI, ki je daleč od točke vidljivosti. Za črto pa se nahaja tudi prehod za pešce, ki pešcem omogoča varno prečkanje ceste.

Stop znak pred regionalno cesto do Dravograda, Slovenj Gradec

Povezava do odseka

Izziv

Zaradi neugodno postavljenega mesta ustavitve ob znaku USTAVI obstaja velika verjetnost, da se vozniki ustavijo na prehodu za pešce, pri tem pa ne upoštevajo znaka USTAVI.

Nasvet učitelja vožnje

Četudi je znak USTAVI postavljen daleč od točke vidljivosti, se morate vedno ustaviti: sprva pri znaku USTAVI, ko se prepričate, da lahko varno speljete, pa se počasi pomaknete do točke vidljivosti in še enkrat storite enako – prepričate se, ali se je varno vključiti na glavno cesto. Vključite se šele takrat, ko je to mogoče.

Kako je šlo kandidatom

Znak USTAVI je med vožnjo prevozilo 8 kandidatov, kar je skoraj tretjina, vendar večina tako, da so ga opazili in zelo zmanjšali hitrost. To pri izpitni vožnji sicer pomeni hujšo kršitev cestnoprometnih predpisov. Pri tem je zanimivo, da so v skupni analizi z učiteljem po vožnji številni kandidati omenili, da se jim popolna ustavitev ni zdela smiselna, ustavili so po potrebi, ker je križišče dovolj pregledno. Več kot polovica kandidatov je bila po vožnji tudi prepričana, da s tem niso storili prekrška.

Problematičnost znaka USTAVI je bila zaznana tudi med prvo akcijo Ponovno na izpitno vožnjo. Že takrat so kandidati po vožnji v Ljubljani izpostavili, da po letih vozniških izkušenj ta prometni znak nehote prevozijo oz. le ustavijo na točki vidljivosti, ne ustavijo pa popolnoma ob črti, kot predvidevajo predpisi.

3. Dvosmerna kolesarska steza na Kopališki ulici

Ko s Pohorske zavijemo na Kopališko ulico, naletimo na netipično zarisano dvosmerno kolesarsko stezo ob levem robu vozišča. Omejitev hitrosti v tej ulici znaša 30 km/h.

Dvosmerna kolesarska steza na Kopališki ulici, Slovenj Gradec

Povezava do odseka

Izziv

Kopališka ulica je za motorna vozila enosmerna, za kolesarje pa dvosmerna. Vozniki ne bi smeli imeti težav z vožnjo po ulici, razen v primeru, ko bo na kolesarski stezi naenkrat več kolesarjev, po možnosti iz obeh smeri.

Nasvet učitelja vožnje

Dvosmerna kolesarska steza na ozki cesti ni običajna na slovenskih cestah, tudi zato se prenekateri voznik v tej situaciji znajde v precejšnji zagati. Po eni strani je ulica že tako ozka, po drugi strani se lahko zapolnita obe smeri kolesarske steze – če nimamo zadostnega pregleda nad situacijo, je treba hitrost vožnje prilagoditi. Če je treba, tudi na manj kot 30 km/h, kolikor tam znaša omejitev hitrosti.

Kako je šlo kandidatom

Kandidati pri vožnji po enosmerni ulici sprva niso imeli težav. Vendar prometni znak, ki prepoveduje promet za ves promet, razen za stanovalce, zakriva gost grm, zato je izredno slabo viden, hkrati pa z znakom ni označena obvezna smer v desno v Čebularjevo ulico.

Med vožnjo naši kandidati niso imeli opravka s situacijo, da bi se kolesarji po kolesarski stezi istočasno vozili v obe smeri, vendar so lahko te v prihodnosti vse bolj verjetne. Zadnji dve leti v regiji s projektom »S kolesom v mesto« intenzivno spodbujajo h kolesarjenju v mestnem jedru in okolici.

4. Križišče med Podgorsko cesto in Muratovo ulico

Ko smo s slovenjgraškimi udeleženci akcije Ponovno na izpitno vožnjo zapeljali v Muratovo ulico, smo naleteli na neobičajno prometno ureditev – semafor stoji samo v smeri prednostne ceste, za vključevanje iz stranske ulice pa je treba upoštevati zgolj prometni znak.

Križišče med Podgorsko cesto in Muratovo ulico, Slovenj Gradec

Povezava do odseka

Izziv

Čeprav marsikaterega voznika prometna signalizacija na tem križišču lahko zmede, se mora zaradi pretočnosti tamkajšnjega prometa hitro prilagoditi in križišče prevoziti po predpisih. Če torej voznik pelje po prednostni cesti, upošteva semafor, če pa se vključuje iz stranske ulice, gleda prometni znak. Pri tem mora ostati pozoren na dogajanje na cesti.

Nasvet učitelja vožnje

V tej prometni situaciji je ključno ohranjanje mirnih živcev in dosledno sledenje prometni ureditvi, četudi je križišče, na katerem za eno smer stoji semafor, za drugo smer pa prometni znak, neobičajno.

Kako je šlo kandidatom

Kandidati so v križišče zapeljali s stranske ceste in so upoštevali prometni znak. Obvezna smer je pravočasno vidna, zato so se pravilno odločali. Dejstvo, da se križišče nahaja v bližini osnovne šole, je bilo kandidatom dobro znano. Zato so upoštevali omejitev hitrosti.

5. Omejitve hitrosti na cesti Pod Gradom in Sejmiški

Na Pohorski cesti se nahaja neproblematičnen rondo, na poti do tja – Pod gradom in na Sejmiški cesti – pa je kar nekaj znakov za omejitev hitrosti na 30 km/h, ki jih lahko vozniki hitro spregledajo.

Omejitve hitrosti na cesti Pod Gradom in Sejmiški, Slovenj Gradec

Povezava do odseka

Izziv

Marsikateri voznik po cesti Pod gradom in na Sejmiški cesti vozi prehitro, s hitrostjo približno 50 km/h, kolikor običajno znaša omejitev hitrosti v naseljih. Na določenih odsekih obeh ulic pa stojijo znaki, ki označujejo omejitev hitrosti oziroma cono 30 km/h.

Nasvet učitelja vožnje

S svojo neustrezno hitrostjo vas na tem odseku lahko hitro zavedejo drugi vozniki na cesti, zato je vselej pomembno, da dosledno gledate in upoštevate prometne znake, tudi tiste za omejitve hitrosti, ter temu prilagodite hitrost vožnje. Pozor: križišče ne razveljavi omejitve hitrosti, ki jo določi prometni znak za območje omejene hitrosti »cona 30 km/h«, ampak velja omejitev do preklica – do prometnega znaka za konec območja omejene hitrosti.

Kako je šlo kandidatom

Vsi kandidati so upoštevali omejitev hitrosti, prav tako je bila hitrost manjša tudi zaradi zožanja ceste v nadaljevanju. V Slovenj Gradcu je treba izpostaviti, da so vsi rondoji enopasovni, kar je kandidatom povzročalo bistveno manj težav kot v drugih mestih naše akcije, npr. v Kranju in Kopru, kjer so bili rondoji večpasovni ali kanalizirani.

VOZILO JE 22 KANDIDATOV, IZPIT BI JIH OPRAVILO LE ŠEST

Napake voznikov, zaradi katerih ne bi opravili vozniškega izpita:

Na ponovni izpitni vožnji z učiteljem vožnje je v Slovenj Gradcu vozilo 22 voznikov, od tega bi jih vozniški izpit opravilo le 6. Ponovno se je potrdilo, da so vozniki, ki niso bili uspešni na izpitni vožnji, kršili več določil oz. so naredili več kot eno hujšo kršitev:

 

  • 63 % voznikov ni upoštevalo prometne signalizacije,
  • 36 % voznikov je prevozilo vsaj en znak USTAVI,
  • 27 % voznikov ni pogledalo čez ramo,
  • 9 % voznikov je izsililo prednost udeležencem v prometu (pešcem, kolesarjem in voznikom).

 

 

 

»Danes nisem naredila izpita, ampak tole je bilo res fantastično! Z učiteljem res vidiš, kje si … s CPP in z vožnjo. Hitrost in enosmerne ceste so bile danes zame usodne. Večinoma vozim po Ljubljani in tam je sistem enosmernih nekoliko drugače – potem voziš po vzorcih in ne gledaš toliko znakov, kar je lahko nevarno. Super, res!«

Mojca Kersnik, (29 let vozniških izkušenj), sodelujoča v akciji Ponovno na izpitno vožnjo

»Zelo dobrodošla izkušnja! Ugotovil sem na primer, da pri drži volana »pomivam krožnike« namesto da bi imel roke na položaju 15 do treh. Danes so me sicer odnesle črte pred stop znakom.«

Mihael, (11 let vozniških izkušenj), sodelujoči v akciji Ponovno na izpitno vožnjo

Kaj delamo za varnejše ceste?

Kdo že učinkovito uporablja DRAJV zemljevid in kako?

DRAJV zemljevid pomaga prepoznati nevarne odseke, načrtovati varne poti in raziskovati. Aktivnim državljanom daje orodje za izboljšanje lokalnega okolja.

Prostoferke – odlične voznice, srčne prostovoljke

Spoznajte srčne prostovoljne voznice, ki so v prevozih starejših našle veselje, smisel, družbo in način za ohranjanje vozniške kondicije.

Z DRAJV podatki do varnejših poti

Spoznajte DRAJV zemljevid, ki ponuja povsem nov vpogled v način vožnje slovenskih voznikov in v najpogostejše izzive v prometu.

Bi kupili e-skiro svojemu otroku?

E-skiro ni igrača, zato je prav, da starši opravijo tehten premislek pred nakupom e-skiroja za svojega otroka. Preverite osnovne nasvete za lažjo odločitev.