CPP Članek

So krožišča res največja težava prometa v Kopru?

Čas branja: 12 minut

Prometna ureditev v Kopru in njegovi okolici se je v zadnjih letih drastično spremenila. Zato imajo vozniki, ki se tam ne vozijo ravno vsakodnevno, pa tudi domačini, ki so vozniški izpit opravili pred desetletji, s pravilnim razumevanjem in upoštevanjem prometne ureditve kar nekaj težav.

Ravno zaradi vseh sprememb in izzivov za voznike je Koper eno od mest, ki smo jih vključili v akcijo Ponovno na izpitno vožnjo. 20 dolgoletnih voznikov se je po koprskih cestah ponovno zapeljalo z učiteljem vožnje in preverjalo svojo vozniško pripravljenost. Od vseh voznikov bi uspešno opravili izpitno vožnjo samo trije. Največ preglavic so po besedah učiteljev vožnje voznikom predstavljala krožišča – pravilno razvrščanje in uporaba utripalk. Kot drugi razlog so učitelji vožnje navedli neupoštevanje omejitev hitrosti. Med pogostejšimi težavami so bili tudi znaki USTAVI, spregledala jih je kar polovica voznikov.

Ni zanemarljivo, da so nekateri kandidati, kljub dobri preglednosti, izsiljevali prednosti pešcev, ki so čakali na prečkanje vozišča neposredno pred prehodom za pešce. Kljub temu, da vozniki za volan sedemo pod stresom ali kako drugače psihično obremenjeni – kar je lahko vplivalo tudi na voznike na ponovni izpitni vožnji – to vseeno ne sme biti razlog, da ne upoštevamo cestnoprometnih predpisov ali nismo pozorni na vse udeležence v prometu.

Kateri odseki so bili za kandidate najtežji, si preberite spodaj.

Vas zanima, kakšne prometne zagate se skrivajo v drugih mestih? Preberite, kje so se preizkušali izpitniki v Kranju, Novem mestu in Slovenj Gradcu.

Kliknite na situacijo

  1. Rondo na Ljubljanski cesti
  2. Gost promet in obračanje na Markovcu
  3. Omejitev hitrosti in krožišče na Kvedrovi ulici
  4. Omejitev hitrosti na hitri cesti

1. Rondo na Ljubljanski cesti

Rondo na Ljubljanski cesti, Koper

Ljubljanska cesta v Kopru je po večini štiripasovnica, ki povezuje staro mestno jedro z avtocesto in mestnim zaledjem. Na njej je kar nekaj rondojev, izpostavljamo pa kanaliziran rondo med Ferrarsko ulico in Cesto Zore Perello – Godina. Dvopasovni rondo ima z nizkim robnikom fizično ločena vozna pasova. Na vseh krakih so označeni tudi prehodi za pešce, ponekod ob strani je z rdečo talno označbo označena tudi kolesarska steza.

Povezava do odseka

Izziv

Če se vozniki pred kanaliziranim rondojem razvrstijo na napačen vozni pas, ga zaradi fizične ovire ne morejo menjati, temveč morajo nadaljevati vožnjo do točke, kjer lahko rondo zapustijo ter v nadaljevanju varno obrnejo. V tem krožišču je s prometnimi znaki in talnimi označbami jasno nakazano, kam lahko voznik pelje.

Nasvet učitelja vožnje

Kanalizirana krožišča za marsikaterega voznika ostajajo izziv iz več razlogov: rondoji še niso obstajali, ko je večina voznikov opravila vozniški izpit, tekom let pa so se spreminjali tudi cestno prometni predpisi. Rondoji so težavni tudi za manj samozavestne voznike, ki ne upajo zapeljati na notranji pas, kot smo videli na primeru kanaliziranega krožišča, pa tudi zato, ker se vozniki ne razvrstijo pravočasno na pas, ki pelje v smeri njihovega cilja.

V krožiščih na Ljubljanski cesti bodo učitelji vožnje še posebej pozorni na pazljivost udeležencev na pešce in kolesarje ter njihovo zmožnost mirnega sobivanja na cesti.

Kako je šlo kandidatom

Rondo je povzročal preglavice večini udeležencev akcije. Ena od udeleženk akcije denimo ni ustavila peški, ki je nedvoumno skušala prečkati cesto, spet drugi je izsilil prednost kolesarju.

Trije vozniki pri menjavanju pasu v rondoju namere niso nakazali z utripalko. Dva voznika sta imela težave z razvrščanjem, poleg tega sta izsilila prednost drugemu vozilu.

Za krožiščem je tudi omejitev hitrosti na 40 kilometrov na uro, kar je ena od udeleženk spregledala in vozila s hitrostjo standardne omejitve v naselju.

2. Gost promet in obračanje na Markovcu

Cesta na Markovec je ožja zaledna cesta, na kateri lahko tako ob levi kot ob desni strani vozišča vozniki parkirajo avtomobile. Ob vozišču je ponekod označena kolesarska steza, pogosti so tudi prehodi za pešce.

Cesta na Markovec, Koper

Povezava do odseka

Izziv

Na cesti na Markovec je vozišče ozko, saj se na levi in desni strani vozišča nahajajo parkirana vozila, med njimi pa pogosto vijugajo kolesarji, turisti in domačini. Omejitev hitrosti je 50 km/h, ponekod tudi 30 km/h, kar lahko pri marsikateremu vozniku povzroči zmedo, sploh če spregleda prometni znak z omejitvijo.

Voznikom pogosto povzroča težave tudi obračanje avtomobila. Udeleženci so dobili nalogo – obrniti so morali avtomobil z neprednostne na prednostno cesto, kar pa glede na veljavne cestno prometne predpise ni dovoljeno.

Nasvet učitelja vožnje

Ko vozimo v strnjenih naseljih in je hkratna dovoljena hitrost vožnje 50 km/h, moramo hitrost ustrezno zmanjšati oziroma prilagoditi razmeram na cesti. Hkrati pa moramo biti pozorni tudi na table, ki naznanjajo začetek posebej zavarovanih območij v naselju, kjer velja omejitev hitrosti 30 km/h.

Vsi tisti, ki bi na izpitni vožnji obrnili vozilo na prednostno cesto, bi na izpitni vožnji padli. S prednostne na stransko cesto je dovoljeno obračati le ob izpolnjevanju dodatnih pogojev: to opravimo na karseda kratki razdalji, z vklopljenimi vsemi smerniki, ob primerni vidljivosti in na preglednem delu ceste.

Kako je šlo kandidatom

Vožnja na območju Markovca voznikom ni predstavljala posebnih težav, razen enemu kandidatu, ki je znak »Ustavi« prevozil brez ustavitve.

3. Omejitev hitrosti in krožišče na Kvedrovi cesti

Kvedrova cesta se nahaja deloma v naselju in deloma izven naselja, povezuje pa zaledno koprsko Cesto na Markovec in Izolo. Na odseku ceste je postavljen prometni znak, ki označuje konec naselja, zato je treba temu ustrezno prilagoditi hitrost.

Rondo na Kvedrovi cesti, Koper

Povezava do odseka

Izziv

Na Kvedrovi ulici je postavljena tabla s koncem omejitve hitrosti na 50 km/h in vozniki se pogosto – ker je okoli njih še vedno naselje – zmedejo, ali lahko vozijo 90 km/h ali ne. Prometni znak, ki označuje konec naselja, prekliče omejitev 50 km/h, zato morajo vozniki stopiti na plin – a vozijo lahko največ 90 km/h oziroma hitrost vožnje prilagodijo razmeram.

Na Kvedrovi je tudi postavljeno klasično krožišče, kjer se zna voznikom zatakniti pri vstopni hitrosti na krožišče. Mnogi vanj tako pripeljejo z višjo hitrostjo, kot bi smeli.

Nasvet učitelja vožnje

Vozniki morajo biti pozorni na prometne znake, ki označujejo konec naselja, s tem pa upoštevati preklic omejitve hitrosti, ki veljajo v naseljih.

Ko se voznik približuje krožišču, mora prilagoditi hitrost vožnje – jo ustrezno zmanjšati, da si zagotovi preglednost nad dogajanjem v krožišču in se vanj lahko tudi varno vključi.

Kako je šlo kandidatom

Velika večina voznikov ni imela posebnih težav z omejitvijo hitrosti na Kvedrovi ulici. V tem primeru se resnično poznajo dolgoletne vozniške izkušnje udeležencev akcije, ki so vajeni tovrstnih postavitev tabel z omejitvami hitrosti. Na podobnih odsekih tako doma kot v tujini namreč pogosto prežijo policisti z radarji.

»Če pri vsakem od kandidatov znova prebudimo osredotočenost, razmišljanje, predvidevanje, defenzivno vedenje ter strpnost in kulturo do vseh udeležencev v prometu med vožnjo, potem bomo vsi skupaj ZMAGOVALCI.«

Darko Daljević, učitelj vožnje in inštruktor varne vožnje

4. Omejitev hitrosti na hitri cesti

Hitra cesta povezuje celotno slovensko obalo. Ko prispemo na hitro cesto, se hitrosti navadno povišajo, saj kar nekaj voznikov spregleda prometni znak, ki poleg vrste rabe ceste hkrati označuje tudi omejitev hitrosti za voznike.

Omejitev hitrosti na hitri cesti Koper

Povezava do odseka

Izziv

Nekaj sto metrov po vključitvi na cesto proti Izoli stoji prometni znak, ki ga mnogi vozniki spregledajo. Znak naznanja cesto, ki je določena za motorna vozila. To pomeni, da tja ne smejo zapeljati vozila, ki ne dosegajo hitrosti 60 km/h. Voznikom pa se pogosto zaplete tudi pri omejitvi hitrosti na tej hitri cesti in so v dilemi, ali naj vozijo 90 km/h, 110 km/h ali 130 km/h. Tako nekateri vozijo prepočasi, spet drugi bistveno prehitro.

Nasvet učitelja vožnje

Na prometne znake moramo biti pozorni ves čas vožnje, še posebej takrat, kadar zapeljemo na cesto z drugačno označbo. S tem se namreč lahko spremeni tudi omejitev hitrosti. Na tem odseku voznike zavede moder prometni znak z belim avtomobilom, ki je včasih pomenil hitro cesto in dovoljeval hitrost do 100 km/h in kasneje celo 110 km/h. Danes pa ta prometnih znak pomeni »Cesto, določeno za motorna vozila«, ki je enakovredna klasični dvosmerni cesti zunaj naselja. Najvišja dovoljena hitrost vožnje na njej je torej 90 km/h.

Kako je šlo kandidatom

Tudi tukaj je velika večina voznikov upoštevala predpisano hitrost na tem odseku trase. Sedem voznikov je, misleč, da je tam omejitev 110 km/h, vozilo prehitro in bi bili zaradi napake kaznovani pri kontroli ali meritvi hitrosti. Štirje pa so storili ravno obratno in so vozili prepočasi glede na stanje vozišča in prometnega toka.

VOZILO JE 20 KANDIDATOV, IZPIT BI OPRAVILI LE TRIJE

Napake voznikov, zaradi katerih ne bi opravili vozniškega izpita:

 

  • 50 % voznikov je prevozilo vsaj en USTAVI znak,
  • 15 % voznikov je pešcu izsililo prednost,
  • 5 % voznikov je prednost izsililo drugim udeležencem prometa (kolesarjem, voznikom),
  • 5 % voznikov je rondo prevozilo nepravilno,
  • 5 % voznikov ni upoštevalo talnih označb,
  • 5 % voznikov je prekoračilo najvišjo dovoljeno hitrost.

 

 

 

Kaj delamo za varnejše ceste?

Kdo že učinkovito uporablja DRAJV zemljevid in kako?

DRAJV zemljevid pomaga prepoznati nevarne odseke, načrtovati varne poti in raziskovati. Aktivnim državljanom daje orodje za izboljšanje lokalnega okolja.

Prostoferke – odlične voznice, srčne prostovoljke

Spoznajte srčne prostovoljne voznice, ki so v prevozih starejših našle veselje, smisel, družbo in način za ohranjanje vozniške kondicije.

Z DRAJV podatki do varnejših poti

Spoznajte DRAJV zemljevid, ki ponuja povsem nov vpogled v način vožnje slovenskih voznikov in v najpogostejše izzive v prometu.

Bi kupili e-skiro svojemu otroku?

E-skiro ni igrača, zato je prav, da starši opravijo tehten premislek pred nakupom e-skiroja za svojega otroka. Preverite osnovne nasvete za lažjo odločitev.