CPP Situacija

Prometni izzivi Kranja: Jih znate pravilno prevoziti?

Čas branja: 12 minut

Kranj je leta 2019 dobil kanaliziran rondo, ki je pri meščanih in medijih požel veliko zanimanja, a pri vožnjah v okviru akcije Ponovno na izpitno vožnjo nas je bolj zanimalo, kako se Kranjčani odrežejo v preprostih rondojih s slabo preglednostjo in kako dobro sobivajo s kolesarji in pešci.

Na ponovno izpitno vožnjo z učiteljem vožnje smo po Kranju poslali 46 voznikov, od tega bi jih vozniški izpit opravilo le 9. Poleg rondojev in križišč so učitelji preverjali, kako dobro upoštevajo prometno signalizacijo, kako se vedejo na avtocesti in kako obvladajo sistem zadrge. In kje se je udeležencem največkrat zataknilo? Več kot polovica voznikov bi bila neuspešna zaradi neupoštevanja prometnega znaka USTAVI. Trasa je bila namreč speljana mimo sedmih znakov USTAVI, a kot poudarjajo učitelji vožnje, nihče od voznikov znaka ni spregledal ali se mimo znaka odpeljal nevarno. Kljub temu pa velja, da je vožnja mimo prometnih oznak USTAVI hujša kršitev in nobeden od kandidatov, ki vozila ni ustavil popolnoma, izpitne vožnje ne bi opravil.

Če tudi vas zanima, kako bi se odrezali v situacijah, s katerimi so se srečali kandidati, preglejte spodnje situacije in razmislite, kako v takšnih situacijah na cesti ravnate vi.

Kliknite na situacijo

  1. Semaforizirano križišče s Kidričeve na Koroško cesto
  2. Rondo na Koroški cesti
  3. Omejitev hitrosti na Savski cesti
  4. Otok na Cesti talcev
  5. Križišče Ceste talcev s Cesto Jaka Platiše
  6. Sistem zadrge na Cesti Jaka Platiše

Vas zanima, kakšne prometne zagate se skrivajo v drugih mestih? Preberite, kje so se preizkušali izpitniki v Kopru, Novem mestu in Slovenj Gradcu.

1. Semaforizirano križišče s Kidričeve na Koroško cesto

Semaforizirano križišče s Kidričeve na Koroško cesto

Gre za semaforizirano križišče, pri katerem, če pripeljete v križišče po Kidričevi cesti, iz nasprotne strani zavijata levo dva pasova.

Povezava do odseka

Izziv

Vozniki, ki s Kidričeve ceste pripeljete v križišče in želite zaviti levo na Koroško cesto, se morate postaviti res globoko v križišče, saj le takrat ne ovirate vozil, ki iz nasprotne smeri po dveh pasovih zavijajo levo. Če tega ne storite, blokirate nasprotne pasove, zato bo križišče v času zelene luči na semaforju prevozilo manj vozil, kot bi ga sicer lahko.

Nasvet učitelja vožnje

Kadar zavijate levo, je izjemno pomembno, kako globoko zapeljete v križišče. Učitelji vožnje marsikdaj opažajo, da se vozniki ne postavijo pravilno. Če zapeljete premalo v križišče, povzročite manjšo pretočnost križišča, kar posebej v prometnih konicah ustvarja dodatne nepotrebne zastoje.

V krožiščih na Ljubljanski cesti bodo učitelji vožnje še posebej pozorni na pazljivost udeležencev na pešce in kolesarje ter njihovo zmožnost mirnega sobivanja na cesti.

Kako je šlo kandidatom

Pet voznikov je pri vključevanju ali spremembi smeri pozabilo vključiti smernik, nekaj voznikov pa pri zavijanju tudi ni bilo pozornih na mrtvi kot ali pa so v križišče zapeljali premalo globoko in niso omogočili zadostne pretočnosti prometa v križišču.

2. Rondo na Koroški cesti

Rondo na Koroški cesti

Po Koroški cesti se pripeljete do rondoja, kjer se srečata Koroška in širša Bleiweisova cesta. Rondo je trikraki, ima 3 uvoze oz. izvoze.

Povezava do odseka

Izziv

Na prvi pogled je ta rondo zelo enostaven, pa vseeno ni. Ko pripeljete po Koroški cesti s severa, je težava, da je v smeri Bleiweisove ceste zelo slaba preglednost, vozila pa ravno iz te smeri lahko pripeljejo zelo hitro. Vozišče prečkata tudi prehod za pešce in kolesarska steza.

Nasvet učitelja vožnje

Rondoji so predvsem za voznike, ki so izpit opravljali, preden so se rondoji uveljavili tudi pri nas, zahtevni. Omenjeni rondo dodatno zahteva izjemno pazljivost voznika, ki se v rondo vključuje s Koroške ceste. Poleg vozil z leve mora voznik posebej paziti tudi na kolesarje in pešce, ki lahko prečkajo cesto tik pred krožiščem.

Kako je šlo kandidatom

Vozniki so se v rondoju večinoma dobro znašli, le ena od udeleženk je pri izvozu iz rondoja izsilila prednost kolesarju, nekaj kandidatov pa ob zapuščanju rondoja ni preverilo mrtvega kota.

3. Omejitev hitrosti na Savski cesti

Na Savski cesti, ki vodi od rondoja z Ljubljansko cesto do Planine, je takoj za rondojem prometni znak za omejitev hitrosti na 40 km/h.

Omejitev hitrosti na Savski cesti, Kranj

Povezava do odseka

Izziv

Prometni znak za omejitev 40 km/h je dopolnjen s tablo, na kateri piše 450 m. Torej omejitev velja 450 m od znaka. Voznik naj bi bil torej sposoben oceniti, koliko je 450 m. Dodaten izziv predstavlja, če je na manjši razdalji od znaka tudi križišče.

Nasvet učitelja vožnje

Večina voznikov se zaveda, da znaki za omejitve hitrosti veljajo do križišča. Od križišča naprej velja hitrost, ki je za vrsto ceste oziroma naselja določena v cestnoprometnih predpisih. V tem primeru pa omejitev velja v vsej dolžini, kot je označena na dopolnilni tabli, in je križišče ne razveljavi.

Kako je šlo kandidatom

Kar nekaj voznikov je na tem odseku prekoračilo dovoljeno hitrost – večina teh le za 2–5 km/h. Pod prometnim znakom je dopolnilna tabla, ki označuje dolžino omejitve, neposredno za prometnim znakom pa je križišče, ki marsikaterega kandidata zmede. Od križišča dalje namreč vozniki pogosto v zmoti vozijo po splošni omejitvi, ki velja za naselja. Kar nekaj voznikov je tudi dobro poznalo trik, s katerim se lahko prepričamo, kdaj je konec predpisane razdalje 450 m: ko bomo v vzvratnem ogledalu opazili enak znak, postavljen iz druge smeri, smo na točki, ko lahko spet pospešimo.

Koliko voznikov v Kranju bi opravilo vozniški izpit?

Že leta 2019 so se kranjski vozniki na Turneji mobilnosti preizkusili na simulatorju vožnje. Takrat bi jih vozniški izpit opravilo le 26 %. V letošnji akciji Ponovno na izpitno vožnjo bi vozniški izpit opravilo samo še 19 % kandidatov.

4. Otok na Cesti talcev

Cesta talcev se razcepi, ko pelje mimo otoka. Pred otokom je prehod za pešce.

Otok na Cesti talcev

Povezava do odseka

Izziv

Cesta okoli otoka je bila preurejena l. 2020. Sedaj je na vozišču okoli otoka vrisan prometni znak za »sharrow« (souporaba vozišča oziroma prometni pas za mešan promet), kar pomeni, da kolesarji lahko vozijo po sredini voznega pasu in so enakovredni motornim vozilom.

Nasvet učitelja vožnje

Urbani odseki, kjer je predvideno sobivanje avtomobilov in kolesarjev, so primerni za območja, kjer je omejitev hitrosti 30 km/h. V primeru sredinskega otoka na Cesti talcev, ki je na sredini med glavnima pešpotema blokovskega naselja na eni in drugi strani ceste, sta posebna previdnost in prilagojena hitrost pomembni tudi zaradi velike možnosti pešcev na cesti.

Kako je šlo kandidatom

Na tem odseku vozišča kandidati niso imeli nobenih težav s hitrostjo, so pa kljub talni označbi za kolesarje večkrat izrazili začudenje, zakaj so kolesarji sredi vozišča.

5. Križišče Ceste talcev s Cesto Jaka Platiše

Ko prihajate s stranske ceste na prednostno, je tik za križiščem odcep levo. Težava je, ker morate tik pred križiščem zamenjati pas – saj se pas za naravnost odcepi levo.

Omejitev hitrosti na hitri cesti Koper

Povezava do odseka

Izziv

Najprej mora biti voznik pozoren na pravilno razvrščanje pred križiščem, na kar ga opozori tudi razvrstilna tabla pred križiščem. Pri vključevanju z neprednostne na prednostno cesto mora biti zelo previden, saj je, posebej poleti, ko so drevesa močno olistana, slabša vidljivost desno. Poleg tega vozila v križišče pogosto pripeljejo hitro.

Nasvet učitelja vožnje

Pri tem križišču je res ključno, da voznik upošteva prometno signalizacijo in se pravilno razvršča že pred križiščem, da se izogne morebitnim zapletom.

Kako je šlo kandidatom

Kandidati so se pred križiščem pravilno razvrstili, je pa velika večina kandidatov zaradi nepreglednosti in utrujajočega ponavljanja spregledala oznake. Ureditev odseka s krožiščem bi bila varnejša in bolj pregledna.

6. Sistem zadrge na Cesti Jaka Platiše

Omejitev hitrosti na hitri cesti Koper

Z enopasovne Ceste talcev promet zavije desno na dvopasovno Cesto Jaka Platiše. Pred rondojem, kjer seka Cesto Rudija Šeliga, se vozna pasova združita v enega.

Povezava do odseka

Izziv

Nepisano pravilo zadrge predvideva, da na vozišču, kjer se eden od prometnih pasov konča, vozniki na sosednjem prometnem pasu omogočijo vključevanje v svoj pas. V praksi je to pogosto izziv.

Hkrati je tukaj potrebna posebna pozornost voznikov, saj pešci kljub podhodu cesto pogosto prečkajo nivojsko na nedovoljen način, saj se označen podhod za pešce nahaja predaleč stran.

Nasvet učitelja vožnje

Voznik, ki vozi po desnem pasu, mora prilagoditi hitrost in ustvariti takšno razdaljo do vozila pred seboj, da se lahko na pas vključi še eno vozilo. Hkrati ima voznik na levem pasu dolžnost, da na svojem pasu vožnjo nadaljuje do točke združitve in se na desni pas ne poskuša vključevati prej. Ob opazovanju prometne ureditve in infrastrukture pa je vselej treba biti hkrati pozoren na prisotnost pešcev in kolesarjev ter jim po potrebi odstopiti prednost.

Kako je šlo kandidatom

Voznikom je šlo dobro, pri eni od voženj pa smo zabeležili izsiljevanje prednosti pešcu, ki je v tistem trenutku prečkal cesto.

VOZILO JE 46 KANDIDATOV, IZPIT BI JIH OPRAVILO LE DEVET


Napake voznikov, zaradi katerih ne bi opravili vozniškega izpita:

52 % voznikov je vsaj enkrat prevozilo prometno oznako USTAVI,
26 % voznikov je obrnilo nepravilno,
8 % voznikov je prednost izsililo udeležencem v prometu (pešcem, kolesarjem in voznikom),
8 % voznikov se je napačno razvrstilo ali pa so vozili po nepravilnem prometnem pasu,
8 % voznikov je enkrat ali večkrat prekoračilo najvišjo dovoljeno hitrost,
2 % voznikov ni upoštevalo minimalne varnostne razdalje,
2 % voznikov ni opazovalo mrtvega kota,
2 % voznikov se ni ustrezno vključilo na avtocesto in so bili pri tem nevarni.

Kaj delamo za varnejše ceste?

Kdo že učinkovito uporablja DRAJV zemljevid in kako?

DRAJV zemljevid pomaga prepoznati nevarne odseke, načrtovati varne poti in raziskovati. Aktivnim državljanom daje orodje za izboljšanje lokalnega okolja.

Prostoferke – odlične voznice, srčne prostovoljke

Spoznajte srčne prostovoljne voznice, ki so v prevozih starejših našle veselje, smisel, družbo in način za ohranjanje vozniške kondicije.

Z DRAJV podatki do varnejših poti

Spoznajte DRAJV zemljevid, ki ponuja povsem nov vpogled v način vožnje slovenskih voznikov in v najpogostejše izzive v prometu.

Bi kupili e-skiro svojemu otroku?

E-skiro ni igrača, zato je prav, da starši opravijo tehten premislek pred nakupom e-skiroja za svojega otroka. Preverite osnovne nasvete za lažjo odločitev.