CPP Članek

Tudi kot sopotnik lahko preprečite prehitro vožnjo!

Objavljeno: julij 2019
Čas branja: 9 minut

Prehitra vožnja je iz leta v leto najpogostejši vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Ne glede na opozorila prehitra vožnja vzame največ življenj Slovencev v prometu.

Država, različne organizacije in tudi Zavarovalnica Triglav skušamo z najrazličnejšimi kampanjami ali dolgoročnimi aktivnostmi vplivati na hitrost prometa v Sloveniji, a dejstvo je, da sta tako vzrok kot rešitev pri vozniku. In morda prišepetovalcu, ki z njim sedi v vozilu.

Fotografija ceste v pokrajini.

Po podatkih analize in pregleda stanja varnosti cestnega prometa v letu 2018 je bila neprilagojena hitrost drugi najpogostejši vzrok za nastanek prometnih nesreč v letu 2018.

Neprilagojena hitrost je bila vzrok za 3.257 prometnih nesreč. Od teh je bilo 33 takih s smrtnim izidom, ki so terjale 37 življenj. Prehitra vožnja je s tem najpogostejši razlog za prometne nesreče s smrtnim izidom. V primerjavi z letom 2017 se je v letu 2018 število smrti zaradi neprilagojene hitrosti sicer zmanjšalo za 9, a vsako izgubljeno življenje je preveč.

Kdaj je najverjetneje, da boste imeli prometno nesrečo

Kako hitri smo, je odvisno tudi od tega, koliko je prometa. Ponoči ga je manj, zato vozimo hitreje kot podnevi, ko so ceste polne. V prometni konici težko kdorkoli prekorači dovoljeno hitrost. Ni presenečenje, da se tudi največ prometnih nesreč s smrtnim izidom zgodi izven prometnih konic: izstopajo obdobja med 11. in 12. uro in med 21. in 22. uro. V povprečju pa se največ prometnih nesreč zgodi predvsem v popoldanskem in zgodnjem večernem času. Skozi teden se največ nesreč s smrtnim izidom zgodi čez vikend.

Vozimo trikrat hitreje, kot bi smeli

Agencija za varnost v prometu opozarja, da so povprečne hitrosti na državnih cestah v naselju še vedno nad omejitvami, čeprav se je hitrost na državnih regionalnih cestah izven naselja v zadnjih desetih letih že znižala za 11 %.

Analiza stanja v 2018 je vključevala 37 prikazovalnikov hitrosti na različnih tipih cest in je pokazala razmeroma vzorno povprečno hitrost mimo posameznih tabel. To potrjuje, da se povprečne hitrosti, s katerimi vozimo Slovenci, počasi znižujejo. Hkrati pa so najvišje izmerjene hitrosti pokazale zaskrbljujočo sliko, saj so tudi trikrat višje od dovoljenih.

Pokazalo pa se je tudi, da je pri nižjih omejitvah hitrosti delež voznikov, ki vozijo nad omejitvijo, večji. Razlike so se pokazale tudi skozi dan, saj na avtocestah in hitrih cestah vozimo približno enako hitro podnevi in ponoči, medtem ko na drugih cestah ponoči vozimo hitreje kot podnevi. V dnevnem času znaša delež prehitrih voznikov na regionalnih in glavnih cestah znotraj naselja 57 %, v nočnem času pa kar 67 %.

Grafika, ki prikazuje razliko med deležem prehitrih voznikov na regionalnih in glavnih cestah znotraj naselja podnevi in ponoči.
Grafika, ki prikazuje razliko med deležem prehitrih voznikov na regionalnih in glavnih cestah znotraj naselja podnevi in ponoči.

Kjer CPP zapoveduje omejitev 60 km/h, je bila najvišja izmerjena hitrost kar 165 km/h. Povprečna izmerjena hitrost je bila 63,0 km/h. 59,7 % vseh izmerjenih hitrosti je bilo nad omejitvijo, 1,14 % od teh takih, ki so dovoljeno hitrost prekoračile za 30 km/h.

Kjer CPP zapoveduje omejitev 50 km/h, je bila najvišja izmerjena hitrost kar 180 km/h. Povprečna izmerjena hitrost je bila 46,53 km/h. 35,5 % vseh izmerjenih hitrosti pa je bilo nad omejitvijo, 1,44 % od tega je omejitev presegalo za 30 hm/h.

Kjer CPP zapoveduje omejitev 40 km/h, je znašala najvišja izmerjena hitrost kar 132 km/h. Povprečna izmerjena hitrost je bila 40,0 km/h. 57,5 % vseh izmerjenih hitrosti pa je bilo nad omejitvijo – 0,38 % teh je omejitev prekoračilo za več kot 30 km/h.

Kjer CPP zapoveduje omejitev 30 km/h, je bila najvišja izmerjena hitrost kar 99 km/h. Povprečna izmerjena hitrost je bila 34,5 km/h. Kar 70,2 % vseh izmerjenih hitrosti je bilo nad omejitvijo, 0,22 % od tega jih je omejitev prekoračilo za 30 km/h.

Aplikacija DRAJV

Z aplikacijo DRAJV lahko spremljate, kako varno res vozite.

Kako sopotnik lahko vpliva na hitrost vožnje?

Bodimo odkriti: vozniki sovražijo, da jim sopotniki diktirajo, kako naj vozijo. V tistem trenutku se vsi spomnijo mlajših let, ko so jim inštruktorji in starši »solili pamet« o tem, kako pravilno sukati volan, in nič čudnega ni, da spomin ni prijeten. A to vseeno ne pomeni, da sopotnik nima vpliva na voznika. Če se vam zdi, da voznik vozila, v katerem se vozite, vozi prehitro, lahko nanj vplivate tudi brez pridiganja. Najti morate le način, da mu ali ji poveste, da vam vozna hitrost ni všeč, tako da ponudite jasen razlog.

Nekaj idej:

  • Če voznik z agresivno vožnjo na vas skuša narediti vtis, lahko mirno priznate, da vas je velike hitrosti strah, in prosite, naj upočasni.
  • Če ste z voznikom v romantičnem ali prijateljskem razmerju, lahko poudarite, da vam je prijetno, ko vas vozi, in si želite, da bi na cilj prišli čim kasneje.
  • Če gre za poklicnega voznika, na primer taksista, pa ste lahko bolj neposredni in mu poveste, da boste morali njegovo prehitro vožnjo prijaviti centrali, če ne bo upošteval omejitev.

Veste, kje vas bo prekoračitev hitrosti največ stala?

Ob podatkih, da na mestih z nižjimi omejitvami več voznikov prekorači hitrost za 30 km/h kot na tistih, kjer so omejitve višje, je smiselno opozoriti, da so na različnih cestah tudi kazni različne. Še posebej so visoke v urbanih okoljih, kjer naj bi grožnja visoke globe obvarovala najranljivejše udeležence v prometu pred vročekrvnimi vozniki. Poročilo Evropskega sveta za varnost prometa iz junija 2019 je sicer pokazalo, da smo v Sloveniji v zadnjih 10 letih enakovredno uspeli zmanjšati smrti na cestah v naseljih in izven naselij.

Vozite na avtocestah in hitrih cestah vzorno?

Povprečne hitrosti na avtocestah po Sloveniji so bile 110,6 km/h (pri omejitvi 130 km/h) in hitrih cestah 99,6 km/h (omejitev 110 km/h). Na avtocestah je hitreje od omejitve hitrosti vozilo 13 % voznikov, 5 % je bilo takih, ki so omejitev presegli za več kot 10 km/h.

Sistem izračuna kazni za prehitro vožnjo je prirejen za različne vrste cest: tiste v naselju, zunaj naselja in avtoceste. Seveda pa sistem kazni ni oblikovan zgolj zato, da se polni državna blagajna, čeprav jezni vozniki včasih tako pomislijo.

Fotografija prometnega znaka z omejitvijo hitrosti 80 km/h na avtocesti, kjer je zgoščen promet.

Razlog za višje kazni za višje prekrške je v tem, da je hitrost pomemben dejavnik za posledice prometne nesreče. Povedano drugače: če bi vozili počasneje, bi se dejansko zmanjšalo število smrtnih žrtev v prometnih nesrečah. To še posebej drži za ranljivejše udeležence v prometu (pešce, kolesarje in motoriste).

Območje umirjenega prometa

Kjer je velika verjetnost, da se bodo na cesti znašli otroci, je hitrost omejena na le 10 km/h. Taka območja označuje pravokotna modro-bela tabla, ki prikazuje avto in otroško igro. Naj vas k strpnosti na teh območjih motivira opozorilo, da prevelika hitrost na teh območjih pomeni večjo verjetnost, da se ne boste mogli izogniti otroku, ki se bo nenadoma znašel pred avtom.

Kazni so tukaj posebej stroge, enake pa so tudi na območjih, kjer je hitrost omejena na 30 km/h. Kaznovani boste že za prekoračitev hitrosti za 5 km/h, za vsako višjo prekoračitev pa boste že dobili tudi kazenske točke. Prekoračitev za 20 km/h že pripelje do kazni v višini 1.200 evrov in 18 kazenskih točk. Najvišja kazen torej pomeni takojšnjo izgubo prometnega dovoljenja.

Naselje (omejitev 50 km/h)

V naseljih je omejitev 50 km/h – še vedno razmeroma nizka – saj si cesto še vedno delite z ranljivejšimi skupinami, kot so kolesarji ali motoristi, prav tako pa so v promet vključeni pešci in med njimi otroci. Tudi tukaj je torej še vedno zelo pomembno, da se zavedate vseh življenj, ki jih ogrožate s prehitro vožnjo.

Kazni so za prehitro vožnjo v naselju še vedno visoke, le kazenske točke boste zbirali pri nekoliko večji prekoračitvi. Globa znaša od 40 evrov za prekoračitev omejitve do 5 km/h do 1.200 evrov za prekoračitev nad 50 km/h. Slednja prinaša tudi 18 kazenskih točk oziroma takojšnjo izgubo vozniškega dovoljenja.

Območja izven naselij

Izven naselij, kjer je možnost srečanja z najranljivejšimi udeleženci v prometu bistveno manjša, so omejitve hitrosti višje in kazni milejše. Začnejo se pri prekoračitvi dovoljene hitrosti za 10 km/h, ob 1.200 evrov in vozniško dovoljenje pa boste pri prekoračitvi za 50 km/h.

Avtoceste in hitre ceste

Fotografija avtoceste v pokrajini.

Te ceste so namenjene zgolj motornim vozilom, praviloma pa imajo tudi več voznih pasov, zato so omejitve na njih višje, na avtocestah 130 km/h, na hitrih cestah pa 110 km/h.

Kazni za prekoračenje dovoljene hitrosti se tudi tu začnejo pri prekoračitvi za 10 km/h, ob vozniško dovoljenje pa boste pri prekoračitvi za 60 km/h.

Če prejmete kazen, ne odlašajte s plačilom

Pri vseh kaznih še vedno velja, da boste morali plačati le polovico predpisanega zneska, če boste plačilni nalog poravnali v osmih dneh od prejema.

Po drugi strani pa višja hitrost pogosto ni edini razlog za težave. Na avtocestah in hitrih cestah je v receptu za nesrečo previsoka hitrost pogosto pomešana s prekratko varnostno razdaljo, med pogostimi kombinacijami dejavnikov za prometne nesreče pa sta tudi prevelika hitrost in alkohol. V letu 2018 je bilo takih nesreč 532 oziroma skoraj 40 % vseh nesreč, v katerih je bil razlog alkohol.

Čeprav se jezimo, nadzor učinkuje

Kot že zapisano, se stanje na slovenskih cestah izboljšuje in k temu gotovo prispeva več dejavnikov – po eni strani večja ozaveščenost voznikov, ki so opravili tečaj varne vožnje in tudi po pridobljenem vozniškem dovoljenju osvežujejo znanje, po drugi pa številne akcije, ki jih izvajajo državni organi in druge organizacije.

Fotografija prikazovalnika hitrosti Vi vozite.

S prikazovalniki hitrosti, kakršne v številnih slovenskih občinah sofinanciramo tudi v Zavarovalnici Triglav, se učinkovito umirja promet na najbolj problematičnih odsekih, kar dokazujejo meritve, opravljene pred namestitvami in po njih.

Pri tem niti ni nujno, da je prikazovalnik vključen. Čeprav ima takrat največji učinek, so hitrosti nižje tudi, ko ne deluje. K umirjanju vožnje pa prispeva tudi aplikacija DRAJV Zavarovalnice Triglav, ki snema uporabnikovo vožnjo in ga za varno vožnjo tudi nagradi s popustom za avtomobilsko zavarovanje.

Prav tako učinkovite so akcije Slovenske policije, o katerih so vozniki obveščeni vnaprej. Če vozniki poznajo predvidene lokacije postavitve radarjev, so na teh mestih bolj previdni. In niso redki primeri, ko so vozniki previdnejši in počasnejši na odsekih, kjer radarja, ki je bil nekoč zaslužen za kar lepo število glob, že davno ni več.

Z deljenjem tega prispevka morda preprečite nesrečo

Ko govorimo o prometnih nesrečah, ki so posledica neprilagojene hitrosti, že med letoma 2013 in 2018 prednjačijo vozniki iz starostne skupine 25 do 34 let. Ti kot vozniki osebnega avtomobila povzročijo največ prometnih nesreč. Sledijo jim vozniki starostne skupine 18 do 24 let. Prav ti skupini pa sta tudi tisti, ki povzročita največ prometnih nesreč s smrtnim izidom, in ta delež se je med letoma 2014 in 2018 še povečal. Več o mladih voznikih preverite v infografiki na Vse bo v redu.

Ker sta to tudi skupini, ki sta na spletu najbolj aktivni, imaš prav ti, ki to bereš, možnost, da pomagaš preprečevati nesreče. Deli prispevek s prijatelji, znanci in družino ter pomagaj širiti zavedanje o pomenu omejitev in nevarnostih prehitre vožnje.

Zapomnite si vsaj ta napotek

Višja vozna hitrost pomeni hujše posledice morebitne prometne nesreče. Naj vas pri upoštevanju omejitev hitrosti ta misel vodi bolj kot strah pred kaznijo. In naj vas tudi v vlogi sopotnika spodbudi, da poskusite umiriti vožnjo prehitrega voznika.

Oznake članka: avtomobilisti, cpp, drajv, hitrost, motoristi

Kaj delamo za varnejše ceste?

Kdo že učinkovito uporablja DRAJV zemljevid in kako?

DRAJV zemljevid pomaga prepoznati nevarne odseke, načrtovati varne poti in raziskovati. Aktivnim državljanom daje orodje za izboljšanje lokalnega okolja.

Prostoferke – odlične voznice, srčne prostovoljke

Spoznajte srčne prostovoljne voznice, ki so v prevozih starejših našle veselje, smisel, družbo in način za ohranjanje vozniške kondicije.

Z DRAJV podatki do varnejših poti

Spoznajte DRAJV zemljevid, ki ponuja povsem nov vpogled v način vožnje slovenskih voznikov in v najpogostejše izzive v prometu.

Bi kupili e-skiro svojemu otroku?

E-skiro ni igrača, zato je prav, da starši opravijo tehten premislek pred nakupom e-skiroja za svojega otroka. Preverite osnovne nasvete za lažjo odločitev.