CPP Članek

Starši in vozniki, pozor: 4 nevarne prometne situacije za otroke!

Čas branja: 5 minut

Otroci so ena najbolj ranljivih skupin v prometu, zato smo zbrali še posebej nevarne situacije, na katere morate biti pozorni tako starši, ki otroka pripravljate na ustrezno samostojno obnašanje v prometu, kot vozniki.

Otroci so manjše rasti in zato slabše vidni. Hkrati pa so njihove sposobnosti zaznave še nerazvite in tudi izkušenj še nimajo. V praksi to pomeni, da otroci še ne morejo dobro presoditi, kolikšna je oddaljenost vozila, njegova hitrost in da težko določijo, od kod prihaja zvok. To tudi pomeni, da otrok morda ne bo znal predvideti nevarne situacije, medtem ko jo starši ali vozniki morajo. Poleg naštetih ovir pa otroke bolj kot razum in premišljenost vodijo radovednost in čustva.

Rešitev je v preventivi. Starši otroke opozorite na morebitne nevarne situacije, vozniki pa bodite pozorni in otrokom prepustite prednost. Izbrali smo 4 nevarne situacije, ki pa jih lahko s previdnostjo spremenimo v varne.

1. Prehod za pešce brez semaforja

Varnega prečkanja ceste se otroci učijo že od vzgojiteljev in učiteljev. To vključuje opazovanje prometa, zaustavitev pred prehodom in pogled levo – desno – levo. Policija tudi svetuje, da pešec stopi na vozišče šele, ko se vozila pred prehodom za pešce povsem ustavijo.

Za še večjo varnost pa priporočamo dve potezi:

  • Otrok naj pred prehodom dvigne roko. S tem bo pritegnil pozornost in postal bolj viden za voznike.
  • Otrok naj voznika pogleda v oči. Pogled pomeni srečanje voznika in otroka ter nebesedno komunikacijo. Ko se bosta spogledala, bo otrok lahko prepričan, da ga voznik vidi.
Če ni semaforja pri prehodu za pešce, naj otrok dvigne roko in počaka, da se vozilo ustavi.

Da so otroci v prometu bolj vidni, pripomorejo tudi rumene rutke. Že več kot dve desetletji jih prvošolcem deli kuža Pazi. Preverite, kaj svetuje otrokom in staršem!

2. Prečkanje ceste za parkiranim vozilom

Odrasli imamo dober razgled na cesto. Malo ovir je takih, da bi nam s pločnika zastirale pogled na cesto in bližajoče se vozilo. Pri majhnih otrocih pa so že bočno parkirana vozila na robu ceste prevelika ovira. Tudi voznik, ki se približuje prehodu, zaradi parkiranih vozil pogosto ne more videti otroka ob robu ceste. Kako varno prečkati cesto v tem primeru?

Otrok naj sprva le z zgornjim delom telesa pogleda izza parkiranega vozila. Tako bo imel pregled nad prometno situacijo. Dobro naj se prepriča, da je cesta z leve in desne strani prosta. Šele takrat lahko stopi na cesto in jo prečka.

Pri prečkanju ceste med parkiranimi vozili, naj otrok sprva le z zgornjim delom telesa pogleda izza parkiranega vozila.

3. Srečanje majhnega otroka in visokega vozila

Višina športnih terencev in drugih terenskih vozil se zdi praktična, saj omogoča dober razgled daleč naprej, a težava nastane, če se otrok pojavi blizu vozila, recimo pri izvozih iz garaž ali pri parkiranju. Takrat ga lahko voznik hitro spregleda.

V takem primeru nedvomno lahko pomagata dvignjena roka in očesni stik, kot smo ju priporočili v 1. točki. Na drugi strani pa je nujno potrebna tudi pozornost voznika terenskega vozila, ki mora vestno paziti, kaj se dogaja v neposredni bližini vozila.

Kdaj začeti s prometno vzgojo?

Strokovnjaki za začetek prometne vzgoje svetujejo že starost med 2 ali 3 leti. »Prometna vzgoja je zelo pomembna, zato je z njo potrebno začeti zgodaj, že v predšolskem obdobju, a mora biti prilagojena razumevanju otrok oz. razvojni stopnji otrok.«

 

Zakaj otroci potrebujejo spremstvo?

»Otroci na poti v vrtec in v prvi razred OŠ ter domov potrebujejo spremstvo polnoletne osebe (oz. osebe, starejše od 10 let). Čas spremstva je potrebno izkoristiti, da otroka učimo prometnih pravil, varnega obnašanja v prometu ter da mu pokažemo in izberemo šolsko pot, ki je čim bolj varna.«

Vir: Javna agencija RS za varnost v prometu

 

Kako pripraviti otroka na svet prometa?

Preverite 9 uporabnih nasvetov! Z enostavnim seznamom pa tudi preverite, katere prometne situacije vaš otrok že obvlada in katerih še ne.

4. Vozilo zavija desno, otrok gre naravnost

To nevarno situacijo dobro poznajo kolesarji, a žal lahko predstavlja problem tudi za otroke. Do križišča iz iste smeri prideta vozilo in otrok na pločniku. Vozilo zavija desno, otrok pa gre naravnost. Prednost ima seveda otrok, a voznik v vozilu mora tega najprej sploh opaziti. Tu lahko zaradi nižje rasti otroka nastopi problem. V semaforiziranih križiščih je to lahko še večji problem kot v nesemaforiziranih, saj zelena luč obema udeležencema govori, naj nadaljujeta svojo pot. A na oba preži nevarnost, če ne bosta previdna.

Otrok se mora zavedati možnosti, da ga voznik ne bo opazil. Predvsem pa se mora voznik zavedati, da so lahko med pešci otroci, ki so nižje rasti. Zato mora dobro pogledati prek rame in se prepričati, da je pot zares prosta.

Nevarna situacija v križišču: vozilo zavija desno, otrok gre naravnost.

Zapomnite si vsaj ta napotek:

Otroci ponavljajo vedenje, ki ga vidijo pri svojih starših. Opazujejo obnašanje staršev v prometu in ga posnemajo. Zato je pomembno, da starši ne kršijo prometnih pravil. Starši, bodite dober zgled!

Oznake članka: avtomobilisti, pešci

Kaj delamo za varnejše ceste?

Kdo že učinkovito uporablja DRAJV zemljevid in kako?

DRAJV zemljevid pomaga prepoznati nevarne odseke, načrtovati varne poti in raziskovati. Aktivnim državljanom daje orodje za izboljšanje lokalnega okolja.

Prostoferke – odlične voznice, srčne prostovoljke

Spoznajte srčne prostovoljne voznice, ki so v prevozih starejših našle veselje, smisel, družbo in način za ohranjanje vozniške kondicije.

Z DRAJV podatki do varnejših poti

Spoznajte DRAJV zemljevid, ki ponuja povsem nov vpogled v način vožnje slovenskih voznikov in v najpogostejše izzive v prometu.

Bi kupili e-skiro svojemu otroku?

E-skiro ni igrača, zato je prav, da starši opravijo tehten premislek pred nakupom e-skiroja za svojega otroka. Preverite osnovne nasvete za lažjo odločitev.