Varne ceste Članek

Kako sistemi COPS povečujejo prometno varnost?

Čas branja: 10 minut

Ste že opazili nenavadne prometne znake z utripajočimi lučmi, osvetljenimi razlagalnimi tablami in s sončnimi celicami? Če jih še niste, jih po prebranem članku gotovo boste. To so namreč sistemi COPS, ki so plod slovenskega znanja in tehnologije, nastali pa so z željo po povečanju prometne varnosti. In brez večjih posegov v infrastrukturo pomagajo izboljševati varnost na več kot 60 kritičnih prometnih točkah v Sloveniji.

Ideja za razvoj sistemov je nastala prav zaradi prometne nesreče, ki jo je doživel direktor podjetja COPS systems, Peter Korun. Leta 2008 je namreč vanj v nepreglednem križišču trčilo vozilo. Takrat je začel z razvojem inovacije, ki bi preprečevala trke na nepreglednih cestnih odsekih. Nastali so sistemi COPS@road. Kratica COPS v angleškem jeziku pomeni varnostni sistem za preprečevanje trkov (ang. Collision Preventing Safety System).

Prometne nesreče se zgodijo zaradi vozniške kulture posameznikov, pomanjkljive infrastrukture ali pa zaradi vplivov iz okolice. Z nekaj izboljšavami lahko vsaj nesreče, ki so posledica infrastrukturnih pomanjkljivosti, preprečimo. Tako je prvi COPS@road reševal prav nepregledna križišča, sledil je COPS@rail za nezavarovane železniške prehode. Zadnja dopolnitev COPS sistemov je COPS@zebra za prehode za pešce. Tudi pri slednjem gre za izboljšavo na področju infrastrukture, hkrati pa omogoča izboljšanje prometne kulture udeležencev – tako voznikov kakor tudi pešcev.

Vse prednosti sistemov COPS

Sistemi COPS so uporabni za voznike, saj jim nudijo informacije v trenutku, ko jih ti potrebujejo. Za razliko od običajnih opozorilnih tabel, ki opozarjajo ves čas in se vozniki nanje hitro navadijo, se sistemi COPS vklopijo šele v primeru nevarnosti.

Sistem obenem beleži prometno statistiko, kot so na primer gostota prometa, hitrosti vozil in število nevarnih srečanj vozil, ki je naročniku dostopna prek spleta. Taki podatki so dragoceni za načrtovanje in spremljanje prometa na določenem kraju.

Namestitev sistemov ne zahteva nobenih večjih posegov v prometno infrastrukturo, zaradi česar je bilo v Sloveniji postavljenih že več kot 85 sistemov COPS.

Zavarovalnica Triglav je do sedaj financirala postavitev skupno 60 sistemov COPS v 46 občinah. Najbolj navdušujoč je podatek, da je število prometnih nesreč na odsekih, ki so opremljeni s temi 60 opazovalnimi sistemi COPS, upadlo povprečno za 80 %.

COPS@road

Sistem COPS@road je opozorilni sistem, ki s senzorji zazna prihajajoče vozilo in v trenutku, ko se vozilo približa, opozori voznike s svetlobnim signalom, da je potrebna povečana previdnost. Različne enote sistema COPS@road, ki so lahko nameščene vsaka na svoji strani ceste, med seboj komunicirajo brezžično. Napajajo se lahko tudi s sončno energijo, če ni na voljo omrežne infrastrukture. Zaradi enostavne in cenovno ugodne postavitve je sistem primeren predvsem za cestne odseke, kjer zaradi finančnih ali infrastrukturnih omejitev ni možna drugačna rešitev.

Sistem COPS@road vsebuje več različnih enot. To so kombinacije prometnih znakov, napisov ali luči. Tu je le nekaj najbolj pogostih enot.

Izkušnja občine Mislinja s sistemom COPS@road

Sistem COPS@road imajo od decembra 2016 nameščen tudi v občini Mislinja. Za kandidaturo na razpisu za pridobitev sofinanciranja Zavarovalnice Triglav za sistem COPS so se odločili, ker so želeli vzpostaviti boljšo prometno signalizacijo v nepreglednem križišču občinske in glavne ceste. Direktor občinske uprave mag. Bogdan Slemenik nam je odgovoril na nekaj vprašanj.

 

Katere podatke sistema COPS@road spremljate?

 

Za nas so pomembni frekvenca prometa na cestnem odseku, prekoračitve hitrosti in v povezavi s tem tudi prometna varnost na tem odseku.

 

In kako uporabljate te pridobljene podatke?

 

Statistični podatki nam služijo za spremljanje hitrosti vožnje vozil na navedenem odseku glavne ceste. Pred vzpostavitvijo sistema nismo imeli vpogleda in vedenja, kakšne so prekoračitve hitrosti, pri čemer so bile posamezne resnično ekstremne – več kot dvakrat višje od dovoljene.

 

Kaj je glede na vaše izkušnje najbolj koristna lastnost sistemov COPS in kaj ste z njimi kot občina pridobili?

 

V prvi vrsti je to učinek opozarjanja vseh udeležencev v prometu na večjo pozornost pri vožnji in vključevanju v promet. Druga pomembna pridobitev pa je spremljanje statistike s podatki o hitrosti vožnje in številu vozil na nevarnem in prometno zelo frekventnem odseku glavne cestne povezave med dvema regijama.

COPS@rail

V Sloveniji imamo 735 nivojskih prehodov. To so prehodi, kjer ceste križajo železniško progo v istem nivoju. Od udeležencev v prometu zahtevajo previdnost kljub zapornicam. Tudi v naši akciji »Ponovno na izpitno vožnjo« smo ugotovili, da večina izkušenih voznikov slepo zaupa zapornicam ali semaforju, ne upoštevajo pa predpisov. Veste, kako pravilno prečkati nivojski železniški prehod?

Še večjo težavo predstavljajo pasivno zavarovani nivojski prehodi. To so prehodi, ki so označeni le z Andrejevim križem in znakom stop. V Sloveniji imamo več kot 400 (skoraj 60 %) pasivno zavarovanih prehodov, kjer se pogosteje zgodijo hujše prometne nesreče. Take kritične točke zahtevajo našo pozornost in trud za izboljšanje varnosti. Sistem COPS@rail je zagotovo ena od učinkovitih rešitev.

Sistem COPS@rail je nameščen pred nivojskim prehodom čez železniško progo, voznike pa opozarja, naj ustavijo in previdno prečkajo prehod. Vsebuje detektorje vozil, kontrastno tablo z ustreznim prometnim znakom in rumene utripalke za učinkovito opozarjanje prometnih udeležencev na približevanje nivojskemu prehodu.

Poleg opozarjanja enote sistema COPS@rail beležijo tudi prometno statistiko, kar omogoča spremljanje rezultatov ter nadaljnje ukrepe za povečanje varnosti in optimizacijo prometnega režima, če je to potrebno.

Meritve na treh nivojskih prehodih so leto po postavitvi pokazale, da povprečen voznik ob navadni tabli zmanjša svojo hitrost za 17 %, po namestitvi opozorilnega sistema pa se je hitrost zmanjšala povprečno za 25 % na vseh treh lokacijah. Maksimalne hitrosti vozil pred prečkanjem železniških tirov na teh prehodih pa so se skupno zmanjšale celo za 38 %.

COPS@zebra

Prehodi za pešce naj bi zagotovili varne razmere za prečkanje vozišča, žal pa je po podatkih AMZS v letu 2021 na cestah umrlo kar dvakrat več pešcev kot v letu 2020. Ob tem spremljamo tudi zaskrbljujoč pojav »pešcev zombijev« – ti so med hojo zatopljeni v svoj mobilni telefon, kar izjemno zmanjša njihovo pozornost na druge udeležence prometa.

Opozorilni sistem COPS@zebra aktivno naslavlja ta problem. Voznike namreč opozarja na približevanje prehodu za pešce, pešce pa na prihod vozila in njegovo hitrost. Na ta način sistem poskrbi za pravočasno informiranje prometnih udeležencev o potencialni nevarnosti.

Dodaten dolgoročni učinek sistema COPS@zebra je tudi umirjanje prometa, saj dejstvo, da pešci in drugi mimoidoči udeleženci v prometu vidijo trenutno hitrost cestnega prometa ali posameznega vozila, odgovornega voznika dodatno motivira k prilagoditvi hitrosti.

Sredi leta 2020 smo preverili uspešnost delovanja sistema COPS@zebra v praksi. Dobili smo zanimive rezultate, ki si jih preberite v članku Kam gledajo pešci, ko prečkajo cesto?
Večina anketiranih pešcev je povedala, da se zaradi sistema COPS@zebra počutijo varnejše, sistem pa je vplival na upočasnitev vožnje voznikov.

Skupaj za večjo prometno varnost

V skrbi za varnost vseh ranljivih udeležencev v prometu smo se v letu 2022 osredotočili na povečanje varnosti tako v križiščih kot na prehodih za pešce in nivojskih železniških prehodih. Sofinancirali smo namestiltev najmanj 12 izbranih sistemov (COPS@road , COPS@zebra in COPS@rail) v najmanj 12 naseljih po Sloveniji.

Oznake članka: hitrost, križišče, preventiva

Kaj delamo za varnejše ceste?

Kdo že učinkovito uporablja DRAJV zemljevid in kako?

DRAJV zemljevid pomaga prepoznati nevarne odseke, načrtovati varne poti in raziskovati. Aktivnim državljanom daje orodje za izboljšanje lokalnega okolja.

Prostoferke – odlične voznice, srčne prostovoljke

Spoznajte srčne prostovoljne voznice, ki so v prevozih starejših našle veselje, smisel, družbo in način za ohranjanje vozniške kondicije.

Z DRAJV podatki do varnejših poti

Spoznajte DRAJV zemljevid, ki ponuja povsem nov vpogled v način vožnje slovenskih voznikov in v najpogostejše izzive v prometu.

Bi kupili e-skiro svojemu otroku?

E-skiro ni igrača, zato je prav, da starši opravijo tehten premislek pred nakupom e-skiroja za svojega otroka. Preverite osnovne nasvete za lažjo odločitev.